Değişik İllerdeki Açık Pozisyonlar İçin 1000 (bin) Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda sınavla 1000 (bin) kişilik gelir uzman yardımcısı alacağını duyurdu.
Başvurular, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp, 20 Kasım 2020 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.

Devamını Oku

Türkiye Su Enstitüsü’nde Sözleşmeli Çalışacak Personelin Yönetmeliği Yenilendi.

Türkiye Su Enstitüsü tarafından bugün(22.10.2020) tarihli Resmi Gazetede “Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” yayımlandı. Daha önce yayımlanan “Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ise yürürlükten kaldırıldı.

Devamını Oku

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Uzmanlığı

Özel yarışma sınavı ile mesleğe alınan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Uzman Yardımcıları, önceden belirlenmiş konularda hazırladıkları tezin kabul edilmesi, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yeterlik sınavından başarılı olmaları ve belirlenen süre içinde İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(YDS)’ından en az (B) düzeyinde puan almaları ya da eşdeğerliği kabul edilmiş bir belgeyi ibraz etmeleri şartıyla uzmanlığa atanırlar.

Devamını Oku

Vergi Dairesi Riskli Gördüğü Mükellefin Vergi Kaydını Re’sen Silebilecek

VUK’un 160/A Maddesinin uygulamasında, sahte belge düzenleme konusunda riskli olduğu değerlendirilen mükellefin mükellefiyet kaydı, vergi dairesince önce re’sen terk ettirilecek, ardından incelemeye salınacaktır. İncleme sonucu sahte belge düzenlediği tespit edilen mükelleflerin tekrar mükellefiyet kaydı açtırması zorlaştırılmıştır.

Devamını Oku