Türkiye Su Enstitüsü’nde Sözleşmeli Çalışacak Personelin Yönetmeliği Yenilendi.

Türkiye Su Enstitüsü tarafından bugün(22.10.2020) tarihli Resmi Gazetede “Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” yayımlandı. Daha önce yayımlanan “Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ise yürürlükten kaldırıldı.

Devamını Oku

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Uzmanlığı

Özel yarışma sınavı ile mesleğe alınan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Uzman Yardımcıları, önceden belirlenmiş konularda hazırladıkları tezin kabul edilmesi, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yeterlik sınavından başarılı olmaları ve belirlenen süre içinde İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(YDS)’ından en az (B) düzeyinde puan almaları ya da eşdeğerliği kabul edilmiş bir belgeyi ibraz etmeleri şartıyla uzmanlığa atanırlar.

Devamını Oku

Vergi Dairesi Riskli Gördüğü Mükellefin Vergi Kaydını Re’sen Silebilecek

VUK’un 160/A Maddesinin uygulamasında, sahte belge düzenleme konusunda riskli olduğu değerlendirilen mükellefin mükellefiyet kaydı, vergi dairesince önce re’sen terk ettirilecek, ardından incelemeye salınacaktır. İncleme sonucu sahte belge düzenlediği tespit edilen mükelleflerin tekrar mükellefiyet kaydı açtırması zorlaştırılmıştır.

Devamını Oku

Hangi Kurumlarda Çalışan VHKİ daha yüksek maaş alıyor?

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan VHKİ’ler, adalet hizmetleri tazminatı nedeniyle, diğer kurumlarda çalışan muadillerine göre daha yüksek maaş almaktadır.

Devamını Oku