Aday Memurken Kariyer Meslek Sahibi Olan Kamu Çalışanı Yeni Kurumuna Naklen Atanabilir mi?

Aday memur iken, diğer kurumlara naklen atanması yasak olan kamu çalışanı, sınavına girip bir kariyer meslek sahibi olması durumunda, çalıştığı kurumun muvaffakiyeti aranmak şartıyla, yeni kurumuna naklen atanması yapılabilmektedir.

Bir kamu kurumunda göreve başlayıp aday memur olarak çalışmakta iken, sınavlarına girerek kariyer meslek sahibi olan kamu çalışanları, yeni kurumuna naklen atanıp atanamayacağını merak ediyor.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, memurların bir kurumdan diğer bir kuruma nakli, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir.

Söz konusu maddede, “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.” denilmektedir.

Münfesih Devlet Personel Başkanlığı, verdiği bir görüşte, 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiğini, sınav sonucuna göre yapılan naklen atamaların 54 üncü maddede geçen “nakil” anlamında değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.

Bu çerçevede, aday memur olarak çalışmakta olan kamu çalışanı, yapılan kariyer meslek uzman yardımcılığı sınavı sonucuna göre, başka bir kurumda uzman yardımcısı olmayı hak etmesi durumunda, kurum muvafakatıyla yeni kurumuna naklen atanabilecektir.

Ancak burada unutulmaması gereken husus, naklen atamanın yapılabilmesi için, aday memurun çalıştığı kurumunun muvaffakat onayının alınması gerekliliğidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir