Şube Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Ek Gösterge Sorunu Çözüldü

Şube müdürü ve müdür yardımcılığı kadrosunda çalışanların ek gösterge rakamları, yıllardan beri kanayan bir yara idi. İdari pozisyonda olan bu kadroların ek gösterge rakamları, memurlarla eşit tutulduğu için, görevdeyken memurlara göre farklı maaş alan bu kadro sahipleri, emekli olunca memurlarla eşit maaş alıyorlardı.

Kamuoyuna “3600 Ek Düzenlemesi” olarak bilinen düzenleme ile şube müdürlüğü ile müdür yardımcılığı kadrolarının ek gösterge rakamları 3.600 ek gösterge rakamına yükseltilerek sorun cözülmüştür.

Böylelikle, bu kadrolarda görev yapan idarecilerin emekli ikramiyesi ve aylıklarında önemli artışlar sağlanmış, emrinde çalıştırdığı memurlardan pozitif yönde bir ayrıma gidilmiştir.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde aşağıda sayılan kadroların 1.derecedeki ek gösterge rakamları 3.600’e çıkarılmıştır.

Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, daire başkan yardımcısı, başkan yardımcısı, şube müdürü, sayman, şube müdür yardımcısı, müdür yardımcısı, sayman yardımcısı, hazine sayman yardımcısı, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, merkez sekreteri, kurum sekreteri, birlik sekreteri, savunma sekreteri, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, sivil savunma uzmanı kadrolarında bulunanlar, diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar ile bunların yardımcıları, (II) sayılı Cetvelde sayılan unvanların birinci derece dışındaki kadrolarında bulunanlar.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.