Çalışanlar.Net Hakkında

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Daha çok çalışma hayatına yönelik yayın yapan haber sitesi, Denizli’den yönetilmekte ve barındırma hizmetlerini Türkiye’de yerleşik firmalardan temin etmektedir.

Çalışanlar.Net girişimi, çalışma hayatı içinde yer alan kişilerin birikimlerini fedakarca paylaşma girişimidir.

Çalışanlar.Net, yayın hayatına başladıktan sonra, hızla büyüyerek Türkiye’nin çalışma hayatı konusunda referans kaynaklarından biri haline gelmiştir

Çalışanlar.Net edindiği saygın yerini korumak için bazı ilkelerinden asla taviz vermemektedir.

Kısaca;

*Hiç bir yerden ekonomik destek almadan, bağımsızca yayın yapmaktadır.

*Bir zümrenin ya da bazı özel şahsiyetlerin çıkarını gözeterek yayın yapmamaktadır.

*Çalışanları, gereksiz yere heveslendirecek ya da endişelendirecek yayınlardan uzak durmaktadır.

*Yayınlarıyla çalışanlarla işveren(devlet) arasında köprü görevini üstlenmektedir.

Çalışanlar.Net’te yer alan konular önce bölümlere, bölümler içinde de alt kategorilere ayrılmıştır. Bir ziyaretçi bu sınıflandırma sayesinde kendisiyle ilgili yayınlara kolayca ulaşabilmektedir.

Kuruluş aşamasında Çalışanlar.Net’in belirlediği misyon ile toplumun Çalışanlar.Net’e yüklediği misyonun örtüşmesi son derece önem arz etmektedir.

Çalışanlar.Net’in misyonu, çalışanlarla ilgili haber, gelişme ve yorumları… hızla ziyaretçilerine ulaştırmak iken; vizyonu ise çalışma hayatı konusunda Türkiye’nin önde gelen referans kaynaklarından biri olabilmektir.