Din Hizmetleri Uzmanının Atanma Usulü ve Görevleri

Din hizmetleri uzmanı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapmaktadır.

Reyonnet keyifli okumalar diler.. (reklam)

Göreve atanma usulu

Din hizmetleri uzmanı kadrosu, Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu içerisinde görevde yükselmeye tabi görev grupları arasında sayıldığından, din hizmetleri uzmanı kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atama yapılmaktadır.

Göreve atanma şartları

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için aranılacak genel şartların yanında,

•Eğitim bilimleri veya dini alanda en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

•Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak,

şartları aranmaktadır.

Din hizmetleri uzmanının görevleri:

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nde diyanet hizmetleri uzmanının görevleri şöyle sayılmıştır.

•Din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde topluma sunulması konusunda araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, teklifler sunmak ve raporlar hazırlamak.

•Başkanlığın kurumlar arası iş birliği yoluyla sunduğu hizmetlerin yürütülmesinde görev almak.

•Başkanlığın gençlere yönelik çalışmaları ile aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinde görev almak.

•Öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde iş birliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunmak.

•Göçmen, engelli, bağımlı gibi toplumun desteğe muhtaç kesimlerine yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütmek.

•Görev alanı ile ilgili seminer, panel, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinliklere katılmak, kurumsal kültürün gelişmesine katkıda bulunmak.

•İhtiyaç duyulması halinde vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmak.

•Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir