Kamuda Teknik Hizmetler Sınıfı(THS) Nedir? Bu Sınıfa Tabi Personel Ne İş Yapar?

Reyonnet keyifli okumalar diler..

Devlet memurları, görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılmış ve memurlar oniki hizmet sınıfı içerisinde toplanmıştır. Bu sınıflardan biri de “Teknik Hizmetler Sınıfı”dır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren kurumlarda, meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve yürürlükteki hükümlere göre belirli unvanlar altında çalışan ve en az orta derecede mesleki tahsil görmüş kamu çalışanları, teknik hizmetler sınıfını oluşturmaktadır.

Teknik hizmetler sınıfında göreve başlayan personel, mezun olduğu okulun gerektirdiği dereceye göre ilave 1 derece önden göreve başlatılmaktadır.

Teknik Hizmetler Sınıfında en çok istihdam edilen personelden “teknisyen, tekniker, yüksek tekniker, , teknik öğretmen ve mühendis” unvanları kimlere verilmektedir?

Teknisyen:

Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, “teknisyen” denmektedir.

Tekniker:

Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, “tekniker” denmektedir.

Yüksek tekniker:

Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, “yüksek tekniker” denmektedir.

Teknik öğretmen:

Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara “teknik öğretmen” denmektedir.

Mühendis:

Mühendislik fakültelerinden mezun olanlarla teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında “mühendis” denmektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfına giren unvanlar nelerdir?

Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar.

Teknik hizmetler sınıfında çalışanların yaptığı işler nelerdir?

•Hizmetin aksamaması için malzemelerin zamanında ve yeterli ölçüde teminini sağlamak,

•Görev yaptığı kuruma ait binalarda meydana gelen, elektrik, su, kapı, pencere, asansör vb. küçük bakım ve onarım gerektiren ihtiyaçların giderilmesini sağlamak üzere malzemeler konusunda idari amirine bildirimde bulunmak,

•Küçük onarımlar dışında kalan gayrimenkul bakım ve onarım gerektiren durumları idari amirine bildirmek,

•Fax, fotokopi, baskı makinası, klima vb. makine teçhizat ile bilgisayar, yazıcı, akıllı tahta, projeksiyon cihazı vb. cihazları hizmet verecek şekilde sürekli kullanıma hazır halde bulundurmak,

•Hizmet birimlerinde bulunan faks, fotokopi, baskı makinası, klima vb. nitelikteki makine teçhizatın bakım ve onarımlarını gerektiren durumları idari amirine bildirmek,

•Mevcut görev materyalleri, faks, fotokopi ve benzeri teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, muayene ve kabul işlemlerinde bulunmak,

•Bilgisayar, yazıcı, akıllı tahta, telefon, projeksiyon cihazı, bilişim sistemleri ile güvenlik bilişim sistemlerine ilişkin makine-teçhizat bakımı ve onarımını gerektiren durumları idari amirine bildirmek,

•Yangın tüplerinin dönemsel kontrolünü yapmak ve sürekli çalışır durumda bulunmasını sağlamak,

•Görev yapılan alanların, görev yapmaya uygun ve hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

•Sivil savunma, güvenlik sistemleri, yangından korunma tedbirleri, temizlik, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin çalışır hale getirilerek takibini yapmak,

•Bina Enerji Verimliliği Sorumluluğuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

•İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kamuda Teknik Hizmetler Sınıfı(THS) Nedir? Bu Sınıfa Tabi Personel Ne İş Yapar?” için bir yorum

  1. Birde kamudaki teknik hizmetler sınıfında çalışanlar yıllardır hakettikleri ücreti alamıyor. Çok acil düzenlemeler yapılması ve ücretler dengi meslek grupları olan doktor,hakim-savcılar gibi iyileştirmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir