Türkiye Su Enstitüsü’nde Sözleşmeli Çalışacak Personelin Yönetmeliği Yenilendi.

Türkiye Su Enstitüsü tarafından bugün(22.10.2020) tarihli Resmi Gazetede “Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” yayımlandı. Daha önce yayımlanan “Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ise yürürlükten kaldırıldı.

Devamını Oku

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Uzmanlığı

Özel yarışma sınavı ile mesleğe alınan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Uzman Yardımcıları, önceden belirlenmiş konularda hazırladıkları tezin kabul edilmesi, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yeterlik sınavından başarılı olmaları ve belirlenen süre içinde İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(YDS)’ından en az (B) düzeyinde puan almaları ya da eşdeğerliği kabul edilmiş bir belgeyi ibraz etmeleri şartıyla uzmanlığa atanırlar.

Devamını Oku

Hangi Kurumlarda Çalışan VHKİ daha yüksek maaş alıyor?

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan VHKİ’ler, adalet hizmetleri tazminatı nedeniyle, diğer kurumlarda çalışan muadillerine göre daha yüksek maaş almaktadır.

Devamını Oku

BTK İdari Uzmanlığı ve Mesleğe Giriş Şartları

BTK idari uzmanlığı mesleğine uzman yardımcısı olarak giriş yapılmakta; mesleğe kabul edilen BTK idari uzman yardımcıları, başarılı tez savunmasının ardından, yeterlik sınavında başarılı olmak ve yapancı dilden(YDS ve denkliği kabul edilmiş diğer uluslararası sınavlardan) en az 70 puan almak şartıyla BTK idari uzmanı olarak görevlerine devam etmektedirler.

Devamını Oku

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı ve Giriş Şartları

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylar, mesleğe Coğrafi ı Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı olarak atanırlar. En az üç yıl uzman yardımcısı olarak çalışanlar, hazırladıkları tezin kabul edilmesinin ardından, yeterlik sınavında başarılı olmaları ve yabancı dilden (YDS’den ya da denkliği kabul edilen diğer sınavlardan) en az (C) düzeyinde puan almak şartıyla uzmanlığa geçiş yaparlar.

Devamını Oku

Sendika Üyesi Olmayan İşçi Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlanabilir mi?

Sendika üyesi olmayan işçiler, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemeleri şartıyla, toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanabilir.
Dayanışma aidatı, sendika üyelik aidatından fazla olamaz.

Devamını Oku