Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı Ne İş Yapar, Mesleğe Giriş Şartları Nelerdir?

2010 Anayasa değişikliği ile kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, kanunun verdiği görevleri yürütmek için uzman istihdam etmektedir.

Reyonnet keyifli okumalar diler..

Kamu Denetçiliği Kurum Uzmanlığı bir merkez uzmanlığıdır ve unvandaşları gibi 4200 Ek gösterge rakamına sahiptirler. Çalışma yerleri ANKARA’dır

Kurum, şikayet mekanizmasıyla çalışmakta, bu şikayetlere dair çözüm önerilerini uzmanlar hazırlamakta ve OMBUDSMAN’a sunmaktadır.

Bu çerçevede uzmanların çalışmalarını şu şekilde tanımlamak mümkündür:

•Gelen başvuruların ön-incelemesini yapmak

•Şikayete konu olan olaylara dair tanıkları dinlemek,

•Toplanan bilgiler ışığında raporlarını hazırlayarak Denetçi/Başdenetçi’ye sunmak.

•Kurumu temsilen seminer, toplantı ve organizasyonlarda bulunmak,

•Dağıtım Bürosundaki işleri yapmak,

•Strateji geliştirmek ve mevzuata dair çalışmalar yapmak.

Mesleğe Giriş

Kurumun sınavına girebilmek için adayların belirtilen KPSS puan türlerinin birinden, 80 ve üzeri puan alması ve alınacak kişi sayısının 20 katı kişi içerisinde yer alması gerekmektedir.

Bu 20 kat aday arasında yer alan kişiler, kurumun ÖSYM’ye yaptırmış olduğu sınava girmeye hak kazanacaklardır.

Sınav AÇIK UÇLU usülde yapılmaktadır.

Sınavı geçen, mesleğe alınacak 4 kat aday, Sözlü MÜLAKATA katılmaya hak kazanacaklardır.

Adaylık Süreci ve Yeterlik

Mesleğe uzman yardımcısı olarak giren adayların, 1 senelik adaylık ve bu 1 yıl dahil toplam 3 yıllık bir yardımcılık sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

3 yıllık yardımcılık süreci içerisinde adaylar kurum mevzuatına ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işlevlerine dair aşağıdaki konularda eğitilirler.

•Araştırma, inceleme ve rapor yazma becerilerinin geliştirilmesi.

•Bilimsel çalışma ve araştırma kabiliyeti ile temsil kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla, Yurtiçi/Yurtdışı eğitim ve seminerlere katılımın sağlanması.

•Bilgisayar kullanımı ve Yabancı Dil konusunda adayların gelişimi için destek sağlanması.

•Denetim alanı olabilecek Kamu Kurumlarında geçici görevlendirmeler ile, Kamu Bürokrasi kültürünü ve yapısını tanımanın sağlanması.

Tez ve Yeterlik Sınavı Aşaması

Uzman yardımcıları, 2 seneyi doldurduktan sonra, tezlerini  hazırlamaya başlamaları gerekmektedir.

Tez konusunu belirleme hakkı, belirlenen 3 tez konusu arasından, meslek mensuplarında olup, verilen sürede bir konu belirlememeleri durumunda, Başdenetçi’nin belirleyeceği konuda tezlerini hazırlamaya başlamaları gerekmektedir.

Adayların tez konusunun belirlenmesinden itibaren tezlerini hazırlamaları için 1 sene süreleri vardır.

Ek Süre

Bu süre sonunda tezlerini sunamamaları veya sundukları tezin başarısız görülmesi halinde, bir defaya mahsus olarak 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilir.

Başarısız Olanların Durumu

Bu süre sonunda da tez teslim edilemezse, Uzman Yardımcılığı’nda başarısız sayılacak ve memur olarak alt kadrolara atamaları gerçekleştirilecektir.

Tezi kabul edilen adaylar, kurul karşısında tezlerini savunacaklardır. Bu kuruldaki üyelerin vermiş oldukları puanların ortalaması 70’ten düşük olan adayların tezleri başarısız sayılacaktır.

Yeterlik Sınavı

Tez aşamasını başarı ile geçen adaylar, 3.yılı doldurmalarını müteakiben YETERLİK SINAVI’na girmeye hak kazanacaklardır.

Yeterlik sınavı, yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Yabancı Dil Şartı

Yeterlik Sınavı’nın ardından 2 sene içerisinde adaylar Yabancı Dil Sınavı’ndan asgari 70 Puan (C) Seviyesinde sonuç elde etmek ve bu sonuç belgesini kuruma ibraz etmek zorundadırlar.

Bunun başarılamaması durumunda yine Başarısızlık hükümleri uygulanacak ve memur kadrolarına atama gerçekleştirilecektir.

_________

GİRİŞ SINAVI KONULARI

•Genel Kültür – Genel Yetenek:(%20 ağırlığa sahiptir)

•Alan Bilgisi: (%80 ağırlığa sahiptir)

-İKTİSAT (%10)

Mikro ve makro iktisatİktisat politikası

Türkiye ekonomisi

Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar

-MALİYE (%10)

Kamu maliyesi

Bütçe ve bütçe politikası,

Türk bütçe sistemiVergi hukuku ve Türk vergi sisteminin genel esasları

Maliye politikası

-KURUM MEVZUATI(%30)

Anayasa hukuku ve anayasa yargısı

İdare hukuku ve idari yargı

İnsan hakları hukuku

-HUKUK (%10)

Ceza hukuku (genel hükümler)

Medeni hukuk (başlangıç ve kişiler h.)

Borçlar hukuku (genel hükümler)

-KAMU YÖNETİMİ (%20)

Yönetim bilimi ve Türk kamu yönetim

Siyaset bilimi

Personel yönetimi

Mahalli idareler

Türk siyasi tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir