Ücretli Öğretmenin Başvuru ve Çalışma Koşulları  

Eğitim-öğretimin fiilen devam ettiği sürelerde haftada en fazla 30 ders saati kadar çalışabilen, maaşı fiilen girdiği ders saatine göre ödenen, SGK primleri genel olarak 15 gün üzerinden ödenen, yaz tatiliyle işine son verilen, çalışmaya devam edebilmek için her eğitim öğretim yılı başlangıcında yeniden başvuru(sözleşme) yapmak zorunda olan, kısmi süreli çalışan öğretmenlere “ders ücreti karşılığı çalışan (ücretli) öğretmen” denmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla, çeşitli nedenlerle boş bulunan kadrolara şartları taşıyan öğretmen adayları arasından ders ücreti karşılığında çalıştırılmak üzere ücretli öğretmen alımı yapmaktadır.

Ücretli Öğretmen İstihdamının Kanuni Dayanağı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. Maddesinde her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda öğretmen bulunmaması halinde açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar’ın 9. Maddesinde; öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kimler Ücretli Öğretmenlik Yapabilir?

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, genel şartları* taşıyan öğretmen adayları arasından öğretmenlik branşı ile alakalı lisans (4 yıllık üniversite) ve ön lisans (2 yıllık üniversite) mezunları ile emekli öğretmenler ücretli öğretmenlik yapabilir.

Lise ve altı eğitime sahip kişiler ücretli öğretmenlik yapamazlar. 

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

MEB, ücretli öğretmenlik başvurularını elektronik ortamda tek bir noktadan (e-devlet üzerinden) almaktadır.

E-devlet haricinde başka bir kanaldan başvuru yapanların görevlendirmeleri yapılmamaktadır.

Başvurular, devam eden eğitim öğretim yılı için sürekli yapılabilmekte, ancak, alımlar başvuru havuzundan belirli zamanlarda yapılmaktadır

Görevlendirme tebliği, başvuru sahibinin cep telefonuna ya da e-mail adresine yapılacağından, başvuru esnasında, cep telefonu numarasının ve e-mail adresinin doğru yazılması son derece önem arz etmektedir.

Başvurusu uygun bulunan görevlendirmesi yapılacak adayların, istenen evrakları**, ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne belirtilen süre içinde teslim etmesi gerekmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu İçin KPSS Şartı Var mı?

Ücretli öğretmenlik başvurusu için genel olarak KPSS şartı yoktur.

Ancak, bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri bazı KPSS puan türlerini (KPSSP121, KPSSP10, KPSSP93 gibi) esas alarak görevlendirme yapacaklarını ilan etmektedirler. 

Formasyon Şartı Aranmakta mıdır?

Lisans ve önlisans mezunlarının ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilmesi için formasyon şartı zorunlu değildir..

Ancak, formasyon sahibi adayların avantaj sağlayacağı tabiidir.

Mezun Olmadan Ücretli Öğretmenlik Yapılabilir mi?

Mevzuat gereği, ücretli öğretmen olarak çalışabilmek için lisans ve önlisans mezuniyet şartı aranmaktadır.

Kaldı ki, başvuruların e-devlet üzerinden yapılmasıyla, mezun olmayan adayların başvurusuna sistem izin vermediği için, e-devlet başvurusu olmayan kişi MEBBİS Ücretli Öğretmen Modülü”ne eklenemediğinden, mezun olmadan ücretli öğretmenlik yapmak, teknik olarak da mümkün değildir.

Ücretli Öğretmenler Ne Kadar Maaş Alır?

Ücretli öğretmen, bir ay içerisinde kaç saat derse girmişse, girdiği ders saati sayısının Ek Ders Ücreti ile çarpımı kadar maaş alırlar.

Ücretli Öğretmen SGK Prim Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Bir ücretli öğretmen, haftada 30 saatten fazla çalışamamakta, bu nedenle, haftalık tam gün çalışma şartı 40 saaati dolduramamaktadır.

Mevzuata göre 40 saatten az çalışma süreleri “Kısmi Süreli” olarak tanımlanmaktadır.

Bu durumda ücretli öğretmenler, kısmi süreli çalışan olarak kabul edilmekte ve sigorta günü buna göre hesaplanmaktadır.

Kısmi süreli çalışanların sigorta gün sayısı çalıştığı toplam sürenin 7,5’a bölünmesiyle bulunur. 7,5 saatin altındaki çalışmalar ise bir güne tamamlanır.

Bir ay içinde toplam 120 saat derse giren bir ücretli öğretmenin sgk prim gün sayısı 16 gün olarak hesaplanmaktadır. (120 / 7,5 = 16 gün)

Ücretli Öğretmenin eksik günleri kendi cebinden ödeyerek tamamlama imkanı bulunmaktadır.

Ücretli Öğretmen İstediği Zaman Görevinden Ayrılabilir mi?

Ücretli öğretmen istediği zaman işi bırakılabilir. İstifa etmesinin herhangi bir kanuni yaptırımı yoktur.

Ancak bazı millî eğitim müdürlükleri, okul idaresine bilgi vermeden veya yerine yeni öğretmen atanmadan ayrılan ücretli öğretmenlere, bir daha ücretli öğretmenlik başvuru hakkı vermemektedir.

Ücretli Öğretmen Sınav Gözetmenliği Yapabilir mi?

Ücretli öğretmenler genel kural olarak sınav gözetmenliği yapamaz.

Ancak, ÖSYM ve diğer kamu kurumu sınavlarında, sınavlarda görevlendirilecek yeterli kadrolu öğretmen veya kamu görevlisi olmaması halinde mülki amirlerden (Kaymakamlık, Valilik) alınan onayla ücretli öğretmenlere görev verilebilmektedir.

Yaz Tatilinde Ücretli Öğretmenlerin Durumu

Okulların yaz tatiline girmesiyle ücretli öğretmenin okulla ilişiği kesilir, sigortası sonlandırılır ve maaş alamaz.

Ücretli öğretmen, yaz kurslarında görevlendirilirse, yaz kursları boyunca görevi devam eder ve kursta girdiği ders başına ücret almaya devam edebilir.

Ücretli Öğretmenlik Yapanlar Doğum Parası Alabilir mi?

Ücretli öğretmen doğum yaptığında doğum izni parasını alabilir.

Ücretli Öğretmen MEBBİS veya EBA Şifresi Alabilir mi?

Bir ücretli öğretmenin EBA sistemine girebilmesi için öncelikle E-Okul sistemine kaydının yapılması gerekir.

Bunun için çalıştığı okul müdürünün, ücretli öğretmeni, ona ders ve sınıf atayarak E-Okul sistemine tanımlaması gerekmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Görevlendirmesinde Avantaj Sağlayan Durumlar

Emirgazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ücretli öğretmen alım ilanında adayların öncelik sıralamasını aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1) Ders Ücreti Karşılığında (Ücretli) Öğretmen görevlendirmeleri; KPSS sınav puanı olanların görevlendirmeleri öncelikle kendi alanlarında, alanları bazındaki KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

KPSS sınav puanı olmayanların görevlendirmeleri KPSS puanı olanlardan sonra başvuru önceliğine göre yapılacaktır.

2) Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

a) Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları kendi aralarında KPSS-121 puan üstünlüğüne göre öncelikle alınacaktır.

b) Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar kendi aralarında KPSS-121 puan üstünlüğüne göre ikinci öncelikli olarak alınacaktır.

c) Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar kendi aralarında KPSS-10 puan üstünlüğüne göre üçüncü öncelikli olarak alınacaktır.

d) Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar

e) Diğer Fakülte mezunları şeklindeki sıraya görevlendirme yapılacaktır.

3) Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

a) Eğitim Fakültelerinin, alımı yapılacak olan ilgili bölümlerden mezun olanlar ve Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar.

b) Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)

c) Diğer Fakülte mezunları sırasına uygun olarak görevlendirmeler yapılacaktır.

4) Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

a) Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi dahil), yüksek lisans/lisans belgesi/diploması olanlar.

b) Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları sıralamasına uygun olarak lisans mezunları için KPSS P121, önlisans mezunları için KPSS P93 puan üstünlüğe göre görevlendirmeler yapılacaktır.

______

* DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI (ÜCRETLİ) ÖĞRETMEN OLARAK GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.

6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

** İstenen Evraklar;

1)Görev Talep Dilekçesi

2) Diploma fotokopisi veya E-devlet Mezun Belgesi (Yurt dışı okul mezunlarından denklik belgesi)

3) Formasyon belgesi fotokopisi (Varsa)

4) Nüfus Cüzdan fotokopisi

5) Adli Sicil Kaydı (E-devlet)

6)Askerlik Durum Belgesi(Erkek Adaylar için) (E-devlet)

7) Varsa KPSS Sınav Sonuç Belgesi

8)Tek Tabip Sağlık Raporu

9) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Ücretli Öğretmenin Başvuru ve Çalışma Koşulları  ” için bir yorum

  1. Sayisiz yazı gönderdik. Kimse bu konu ile ilgilenmiyor. Ücretli öğretmenlerin ataması çalıştıkları (diger sartlarin yaninda) her 50 günlük sigorta primlerine karşılık kpss puanına 1 puan eklenmesi ile yapılsın.Mesala 61 puan alıp 900 günlük sigorta pirimi olanlar 70 puanla tercih yapsın.Bundan kimsenin şikayette bulunacağını düşünmüyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir