Sözleşmeli Öğretmenin Yıllık ve Mazeret İzin Hakkı

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı boş norm kadro bulunan okullarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli öğretmenler yıllık ve mazeret izin haklarını merak ediyor.

Sözleşmeli öğretmenlerin izin hakları kadrolu öğretmenler ile aynı değildir.

Çünkü sözleşmeli öğretmenlerin izin hakları farklı mevzuata ile belirlenmiştir.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, sözleşmeli öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin kullanamazlar.

Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiştir.

.Sözleşmeli Öğretmenin Mazeret İzni Hakkı

Doğum izni

Kadın sözleşmeli personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir.Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir.

Sağlık durumu uygun olduğu takdirde hekimin onayı ile sözleşmeli personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir.

Bu durumda, sözleşmeli personelin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Erkek sözleşmeli personele, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren iki gün izin verilir.

Süt izni

Kadın sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir.

Evlilik izni

Sözleşmeli öğretmene, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde evlilik tarihinden itibaren üç gün izin verilir.

Ölüm izni

Sözleşmeli öğretmene, isteği üzerine annesinin, babasının eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren üç gün izin verilir.

10 Güne Kadar Ücretli Mazeret İzni

Sözleşmeli öğretmene eğitim kurumu müdürü tarafından sözleşmede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir