Askerlik ya da Doğum Nedeniyle Ayrılan Sözleşmeli Öğretmen Tekrar Görevine Dönebilir mi?

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı boş norm kadro bulunan okullarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 /B Maddesi kapsamında yeterli KPSS puanına sahip ve sözlü sınavda başarılı olan öğretmen adaylarından süreli sözleşme ile istihdam edilen öğretmenlere “sözleşmeli öğretmen” denmektedir.

Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süreleri birer yıllık dönemler halinde en fazla 4 yıla kadar yapılmaktadır.

Görevi devam ederken sözleşmeli öğretmenler askerlik ya da doğum nedeniyle görevinden aryılabilmektedir.

Askerlik ya da Doğum Nedeniyle Ayrılan Sözleşmeli Öğretmen Tekrar Görevine Dönebilir mi?

Askerlik ya da doğum nedeniyle görevinden ayrılan sözleşmeli öğretmenler, kurallara uygun hareket etmek şartıyla ve talep etmeleri halinde görevlerine geri dönebilmektedir.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulur ve bunlar istekleri hâlinde ayrıldıkları eğitim kurumunda yeniden hizmete alınır.

Yeniden hizmete alınacak sözleşmeli öğretmenlerin;

a) Sözleşmelerinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olmaları,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunmaları,

gerekir.

Göreve dönmek için talepte bulunanlar, yazılı taleplerini takip eden en geç otuz gün içinde sözleşmeli öğretmenliğe döndürülür.

Sözleşmeli öğretmenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir