Kamu Avukatlarının Çalışma Koşulları ve Çözüm Bekleyen Sorunları

Devlet kurumlarının hukuk hizmetleri;

•657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/V. maddesi uyarınca “Avukatlık Hizmetleri Sınıfı”nda çalışan avukatlar,

•399 Sayılı KHK uyarınca sözleşmeli avukatlar ve

•4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan kamu avukatları eliyle yürütülmektedir.

Reyonnet keyifli okumalar diler..

Bu dosyamızda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/V. maddesi uyarınca “Avukatlık Hizmetleri Sınıfı”nda çalışan avukatlar ele alınacaktır.

657 Sayılı Kanunu’nun 36/V. maddesinde “Avukatlık Hizmetleri Sınıfı” şu şekilde tanımlanmıştır.

“Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.”

Kamu avukatları, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te yer alan B Grubu Kadro kapsamında mesleğe kabul edilmektedir.

Kamuda Avukatlık Kadrosuna Atanırken Derece/Kademe Uygulaması

Kamuda göreve başlayacak avukatın göreve başlangıç derece ve kademesi, mezuniyet durumuna göre belirlenmektedir.

Bir avukat, kamuda göreve başlarken, avukatlık stajını açıkta iken yapması durumunda iki kademe ilerlemesi elde etmektedir.

Öte yandan avukatlık stajını memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesinin verileceği kanunda belirtilmiş olmasına rağmen uygulama bunun örneğine pek rastlanmamaktadır.

657 Sayılı Kanun’un 36. maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının 3.paragrafına göre, avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılmakta, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilmektedir.

Kamu Avukatı Kurumu Adına Kazandığı Davalardan Elde Edilen Vekâlet Ücretinden Pay Alabilir mi?

Müvekkil İdare lehine hükmedilmiş olan vekalet ücreti alacaklarının tahsili halinde, tahsil edilmemesi halinde her kurumun havuz hesabında birikmiş vekalet ücreti tahsilatı bulunması halinde, her yıl belirlenen limitle sınırlı olmak kaydıyla avukata ödenmektedir.

Ancak, havuzda biriken vekalet ücretinin yeterli olmaması halinde, ödeme yapılmamaktadır.

Bu nedenle, bazı kurumlarda vekalet ücreti alacağı doğmadığı gibi, aynı kurumda da farklı vekalet ücreti alınmasına yol açan adil olmayan bir paylaşım söz konusudur.

Kamu Avukatları Yürüttükleri Görevle İlgili Kime Karşı Sorumludur?

Kamu avukatları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edildiklerinden, yürüttükleri görevle ilgili kurum idari amirlerine karşı sorumludur.

Kamu Avukatlarının Çözüm Bekleyen Sorunları

•Kamu avukatları, değişik platformlarda kendilerinin “memur” olarak tanımlanmasından rahatsızlık duyduklarını, hizmet sınıflarını “kariyer meslek” olarak yediden tanımlanmasını dile getirmektedir.

•Kamu avukatları, “Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi” gereği, yaptıkları işin savcılık mesleği gibi bir kamu görevi olduğunu beyan ederek, özlük haklarında buna göre iyileştirme talep etmektedir.

•Kamu avukatları, Hukuk Fakültesi Mezunu olup da hakim/savcılık mesleğine 8. Dereceden başlatılan meslek grubu gibi göreve 8. Dereceden başlamak istemektedir.

•Kamu avukatları, tüm kamu avukatlarına bağlı bulunduğu İdarece Mesleki Sorumluluk Sigortası yapılmasını, poliçe ödemelerinin tahsil edilen vekalet ücretlerine ilişkin kalemden ödenmesini talep etmektedir.

•Kamu avukatları, vekalet ücreti limitinin tümüyle kaldırılmasını veya bir üst limit belirlenmesi halinde, limitin her yıl güncellenen Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile belirlenmesini, vekalet ücretinin, bütçe geliri olarak kaydedilmesinden vazgeçilmesini talep etmektedir.

•Kamu avukatları, hukuk fakültesi mezunu idareciler tarafından denetlenmeyi talep etmektedir.

•Kamu avukatları, her idare yönünden dosya sayısına göre norm kadro belirlenmesini talep etmektedir.

•Kamu avukatları, idarelerde yer alan, hukuk müşaviri, hukuk uzmanı vs. farklı unvanların sonlandırılarak, kamunun hukuk hizmetinin yalnızca “Avukat” unvanı ile istihdam edilecek personel eliyle yürütülmesini talep etmektedir.

•Kamu avukatları, kamu avukatlarına avukatlık mesleği dışında herhangi bir görev verilemeyeceğine dair güvence talep etmektedir.

•Kamu avukatları, baroya kayıtlı olmalarının zorunlu olmasını ve aidatlarının kurumlarınca ödenmesini talep etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir