Genel İdare Hizmet (GİH) Sınıfı Nedir, GİH Sınıfına Tabi Memur Ne İş Yapar?

Kamuda çalışan memurlar, 657 Sayılı Yasanın 36.Maddesine göre sınırlara ayrılmıştır.

Genel İdare Hizmet (GİH) sınıfı da bu hizmet sınıflarından biridir.

Diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri sınıfını teşkil etmektedir.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan memurlar, değişen şartlar gereği, işlerini daha çok bilgisayar ile yürütmektedir.

GİH personelince yerine getirilen görevler, kurumlarına gelen evrakları, kaydetme, arşivleme, kurum yetkililerince imzalanacak yazıları hazırlayıp amirlerinin imzasına sunma, kurumlarına kanunla verilen görevleri yerine getirme olarak sayılabilir.

Öğneğin kanun, vergi dairelerine mükellefi tespit edip vergiyi tarh, tahakkuk ve tahsil etme görevi vermişse, vergi dairelerinde çalışan GİH personeli, mükelleflerin işe başlama, işi terk, adres değiştirme gibi mükellefiyetle ilgili tespitleri yapma görevinin yanında, vergiler için tahakkuk fişi düzenlemek, beyanname kabul etmek, ödeme emri ve ceza ihbarnamesi düzenleyip mükellefe tebliğ etmek gibi görevleri de yerine getirmekle mükelleftirler.

Adliyede ya da sosyal güvenlik kurumları gibi başka devlet kurumlarında çalışan GİH personelinin görevleri, her kuruma kanunun verdiği görevler farklı olacağından, birbirinden farklılıklar gösterebilecektir.

Kamu kurumları KPSS puanıyla GİH personeli almaktadır.

Adliyelerde, sosyal güvenlik kurumlarında ve bazı belediyelerde çalışan GİH personelinin maaşı pozitif yönde ayrışsa da diğer devlet kurumlarında çalışan GİH personelinin maaşı birbirine yakınlık göstermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir