Sağlık Çalışanları “Yardımcı Sağlık Hizmetleri” Sınıfının Yeniden Tanımlanmasını İstiyor.

657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nunda sağlık çalışanları “asli” ya da “yardımcı” şeklinde iki sınıfa ayrılmıştır.

Reyonnet keyifli okumalar diler..

Ancak, sağlık çalışanları, tanımlamada kullanılan “yardımcı” kelimesinden rahatsızlık duymaktadırlar.

Kanun, hekimleri asli sağlık hizmetini görenler olarak değerlendirirken, hekim dışı sağlık personelini ”Yardımcı sağlık personeli” olarak tanımlamaktadır.

Yardımcı sağlık hizmetleri personeli, tanımlamada geçen “yardımcı” kelimesinin kanun metninden çıkarılmasını talep etmektedir.

Ancak kendilerinin “yardımcı sağlık hizmetleri” tanımlamasının dışında nasıl tanımlanacağı hususunda ortak bir görüş oluşmuş değildir.

Hangi Unvanlar Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Yer Alır?

•Sağlık Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Unvanlar:

Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim

Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Unvanlar:

Fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personeli

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir