Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı Çalışanları İş Bırakıyor

Reyonnet keyifli okumalar diler..

Kamuda yardımcı hizmetler sınıfında çalışan ve çalışma ortamında “hizmetli” unvanıyla anılan çalışanlar sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Sorunun Kaynağı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun hizmet sınıflarını düzenleyen 36. Maddesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfı da tanımlanmış, ancak bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesinin mümkün olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm çerçevesinde yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin yaptığı işlerin çoğu taşeron firmalara ihale edilmekte, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personel evrak dağıtmaktan başka iş görmemektedir.

Son yıllarda kamuda elektronik ortamda yazışmaların yaygınlaşması ile yardımcı hizmetler sınıfı personeli adeta boşa çıkmaktadır.

Hal böyle olunca, yardımcı hizmetler sınıfı personelinde iş memuniyetsizliği oluşmaktadır.

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personel, mezun oldukları okullara uygun memur kadrolarına atanarak özlük haklarında iyileştirme istemektedir.

Bu konudaki taleplerini dile getirmek üzere Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri (SAVDES-SEN) üyeleri Ankara Ulus’ta bir araya geldi.

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamunun kanayan yarası olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve bu sınıfta istihdam edilen personelin, sınıf, kadro ve özlük hakkı sorunlarını ve taleplerimizi dile getirmek toplandıklarını ifade ederek “Aksi takdirde, 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren yurt genelinde iş bırakma eylemlerine başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

“Kamunun yükünü çeken, ancak emeğinin ve alın terinin karşılığını alamayan, üstüne bir de mobbinge maruz kalan 140 Bin Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki arkadaşlarımız, yıllardır süregelen sorunlarının çözülmemesinden, verilen vaatlerle sürüncemede bırakılmaktan, kısacası yok sayılmaktan bıktılar.” şeklinde açıklamasına devam eden sendika başkanı, “Kamuda, ana görevlere yardımcı görevleri yapmak üzere şartsız ve sınavsız bir şekilde kadroya alınan ilkokul mezunu taşeron bir işçinin aylık ücreti, devlete yıllarını ve emeğini vermiş Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin ücretinden oldukça fazladır.

Soruyorum, 2023 yılının Türkiye’sinde, devletin memuruna açlık sınırında bir ücret vermek vicdanlara sığar mı?

Adalet bunun neresindedir?

Artık bıçak kemiğe dayanmış, söz bitmiştir.

Artık, vaat verme zamanı geçmiştir.

Samimiyetle çözüm istiyoruz.” diyerek taleplerini dile getirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir