Dernek üyesi üyelik aidatını ödemediği için üyelikten çıkartılabilir mi?

Üye aidatını ödemeyen dernek üyesinin üyelikten çıkarılıp çıkarılmayacağı, dernek tüzüğü ile belirlenir.

Dernek tüzüğünde üyelik aidatının ödenmemiş olması üyelikten çıkarılma sebebi olarak gösterilmişse, aidatını ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir.

Tüzükte, üyelik aidatını ödememe çıkarılma sebebi olarak belirtilmemişse bu çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Genel kurulda da üyenin aleyhine karar verilir ise karar tarihinden başlayarak bir ay içerisinde mahkemeye başvurularak çıkarma kararının iptalini istenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir