Dernek Üyeliğinden Nasıl İstifa Edilir?

Anayasanın 33. maddesinde, herkesin, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahip olduğunu güvence altına almıştır.

Bu nedenle, hiç kimse, üyesi olduğu dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Dernek üyeliğinden ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren her üye o andan itibaren üyelikten ayrılmış olur.

Dernek yönetim kurulu istifa yazısını almaktan kaçınırsa noter aracılığı ile istifa dilekçesinin yönetim kuruluna ulaştırılmasının sağlanması gerekir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, dernek üyeliğinden istifa etmenin mutlaka yazılı olarak yapılması gerekliliğidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir