İŞKUR İlanlarından Kamu Kurumlarında İş Bulmanın Püf Noktaları

Kamu kurum ve kuruluşları, 4857 sayılı İş Kanununu kapsamında istihdam edecekleri işçi ihtiyacını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla karşılamak zorundadır.

Bu nedenle, kamuda iş arayanların İŞKUR’un kamu için özel olarak tasarladığı işçi alım ilan sayfalarını düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir.

Çünkü, başvuru süreci çok kısadır. İlanlara başvuru süresi ilanın İŞKUR’da yayınlanmasının ardından 5 gündür.

İşçi alım ilanı veren kamu kurumu ya da kuruluşunun özel kanunları gereği ilanda belirttiği özel şartları taşıdığını belgeleriyle ispat etmek, işçi adayına avantaj sağlayabilecektir.

İşe yerleştirmede öncelik hakkına sahip olanlardansanız, sizden KPSS ya da EKPSS’ye girme zorunluluğu aranmayacağını bilmelisiniz.

Kariyer meslek işçi taleplerinin ulusal düzeyde verileceğini ve dolayısı ile ikamet şartının aranmayacağını bilmelisiniz.

YERLEŞİM YERİ(İKAMETGAH) ADRESİ ŞARTI

Yerel düzeydeki ilanlar için yerleşim yeri adresi şartı arandığını, işçi alımı yapacak kurum ya da kuruluşunun yerleşim yeri şartını taşıyan adayların avantaj sağlayacağını unutmamalısınız.

Ancak, ilçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurularının kabul edilmeyeceğini bilmelisiniz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, işçi taleplerini işçi alımını yapacakları yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine vermeleri gerektiği; aynı anda birden fazla ilde işçi alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerini bölge veya merkez teşkilatının bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine vermesi gerektiği bilgisini göz önünde bulundurarak ona göre başvuru yapmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde il düzeyinde veya ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidileceğini, bu tür ilanlarda bölgeniz dışında iş bulma imkanı elde edebileceğinizi unutmamalısınız.

İŞ İLANLARINDA YASAKLANAN KRİTERLER

İşçi alacak kamu kurumu ya da kuruluşunun işçi adayının eğitim durumu ile ilgili, belirli bir eğitim kurumu ismi ifade edemeyeceğini, sadece mesleğe uygun bölümleri belirtmesi gerektiğini unutmamalısınız.

Örneğin “Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun olanlar başvurabilir” diye kriter belirlenemez. Bunun yerine “Üniversitelerin kamu yönetiminden mezun olanlar başvurabilir” şeklinde kriter belirlenebilir.

Bu durumda, Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun aday ile Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun olan aday, kamuda iş bulma konusunda teoride aynı hakka sahiptir.

Kamu işçi alım ilanında 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla cinsiyet ayrımına yer verilemeyeceğini bilmelisiniz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü işçi taleplerinde, işin niteliği gerektirmediği sürece, engelli olmama şartının aranmaması, engel oranına üst sınır getirilmemesi ve engel grupları arasında ayrım yapılmaması gerekir.

ABARTILI VE ALAKASIZ KRİTER BELİRLEME YASAĞI

Yönetmeliğin(*) 7/d maddesi gereği, işçinin istihdam edileceği meslek ile işçide aranan şartlar ve istenen belgeler arasında tutarlılık bulunması gerekir.

Bu nedenle, işin gereği belgeleri sunmanın yerine, işin gereği olmayan belgelerin size fazlaca avantaj sağlamayacağını bilmelisiniz.

KPSS ve EKPSS PUANIYLA İŞÇİ ALIMI

Kamu kurum ve kuruluşlarının önlisans ve lisans düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri ise EKPSS puanıyla karşılanmaktadır.

Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, ilgili KPSS puan türünden altmış ve üzeri puan almış olanlar başvurabilir.

Ancak, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde bir puan barajı aranmaz, bu kişilerin EKPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir.

Ulusal düzeyde yayımlanan KPSS ve EKPSS kapsamındaki işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, KPSS veya EKPSS şartı aranmaksızın ulusal düzeyde yeniden ilana çıkılır.

KPSS PUANININ TEK KULLANIMLIK OLMASI

Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi olarak girmiş olanların, deneme süresi sonunda da çalışmaya devam etmeleri hâlinde, istihdam edilmek için kullandığı KPSS ya da EKPSS puanlarından herhangi biri ile bir başka kamu kurum ve kuruluşunun sürekli işçi talebine başvuruları kabul edilmemektedir.

NOTER KURASI İLE İŞÇİ ALIMI

Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere İŞKUR tarafından gönderilecek adaylar, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenmektedir.

SINAVLA İŞÇİ ALIMI

Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, İŞKUR tarafından gönderilen adaylar arasında yapacağı sınav ile belirleyebilir.

Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır.

Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulur.

Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Kamu kurum ve kuruluşları, sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanları ve varsa sınava katılmayanları, sınav sonucunun açıklanmasını izleyen beş gün içinde liste hâlinde İŞKUR’a bildirir.

(*)Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir