Danıştay’dan Üniversiteler Arası Geçici Görevlendirmeyi Engelleyen Düzenlemeye Yürütme Durdurma Kararı

Kamu çalışanlarının kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte hakim ve savcıların yanında, yerel yönetimlerle birlikte Üniversiteler de kapsam dışında bırakılmıştı.

Belediyelerin kapsam dışında bırakılmasının amacı, yerel seçimlerde el değiştiren belediyelerde, önceki belediye başkanının aldığı personelin sürgün edilmesini önlemek olarak anlaşılırken, üniversitelerin kapsam dışı bırakılması, üniversiteler arası geçici öğretim elemanı görevlendirmeyi imkânsız hale getiriyordu.

Konuyu yargıya taşıyan Eğitim Bir Sen, bu konuda Danıştay’dan yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar aldırdı.

Danıştay 8. Dairesi yaptığı incelemede, 29 Şubat 2020 tarihinde yapılan düzenlemenin 375 sayılı KHK ile getirilen düzenlemenin kapsamını daralttığı gerekçesiyle, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nin birinci maddesine 29 Şubat 2020 tarihinde ek bir hüküm eklenerek; yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar da Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmıştı.

İlk başta sadece hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar kurumlar arası geçici görevlendirme kapsamı dışında tutulmuş iken, bu düzlemeden sonra, yerel yönetimler ile yükseköğretim kurumları da kapsam dışında tutulmuştu.

Yeni durumda, hakim ve savcılar ile yerel yönetim çalışanları hariç, diğer tüm kamu çalışanları kurumlar arası geçici görevlendirme ile görevlendirilebilirler.

(Çalışanlar.Net)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir