7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Yayımlandı. İşte Detaylar..

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu kanunun uygulamasına ilişkin yayımlayacağı tebliğin ardından Yapılandırma Kanunun fiilen uygulanmasına başlanacak.

7256 Sayılı Kanundan Yararlanacak Mükelleflere Sağlanan Kolaylıklar:

• Ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ile faizleri silinecek, yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) göre artırım yapılacak.

• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamı silinecek,

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’si silinecek,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler silinecek, yerine Yİ-ÜFE oranında artırım yapılacak,

• Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları silinecek, yerine Yİ-ÜFE oranında artırım yapılacak,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılacak,

• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılacak,

• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;  

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacak,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılacak,

• Yapılandırılan tutarlar, peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenebilecek,

• Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilecek,

• Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçlar, silinecek,

• 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçlar, yeniden yapılandırılabilecek,

• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçlar, yeniden yapılandırılabilecek,

• Genellikle 31.08.2020 tarihine kadar kesinleşmiş alacaklar yapılandırılacak,

• Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

• Başvuruların önceki yapılandırmalarda olduğu gibi online ve vergi dairelerine bizzat başvurarak yapılması bekleniyor.

Hangi Borçlar Yapılandırma Kapsamı Dışında Tutuldu?

• 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları,

•10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları,

•  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen adli para cezaları

• 2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri

7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUN YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir