Kamuda 4/B’li Sözleşmeli Çalışan, Hangi Şartlarda İşten Atılır?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştırılan ve işçi sayılmayan personele “4/B’li sözleşmeli çalışan” denmektedir.

Bu kapsamda sözleşmeli çalıştırılanların kendi iradeleriyle sözleşmelerini feshetmelerinin yanında, aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, çalıştıkları kurumlarınca sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

●İşe alınmak için gerekli niteliklerden herhangi birini personelin taşımadığının sonradan anlaşılması.

● İşe alınmak için gerekli niteliklerden herhangi birini personelin sonradan kaybetmesi.

● Personelin sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz 3 gün veya toplam 10 gün süreyle göreve gelmemesi.

●Personelin hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması.

●Personelin bir proje kapsamında işe alınmış olması durumunda, istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması.

●Personelin terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması.

Ayrıca, askerlik ve doğum dışında kesintisiz olarak fiilen en az 2 hizmet yılını tamamlayan personele; sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanması, malullük aylığı bağlanması, yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması halinde sözleşme kendiliğinden feshedilmiş olur.  

Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunmaması halinde sözleşmelerinin yenilenmemiş (sürekli olarak feshedilmiş) sayılacağı tabiidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir