Hangi Kurumlarda Çalışan VHKİ daha yüksek maaş alıyor?

Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfına dahil Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) unvanlı kadrolarda görev yapan kamu çalışanlarından bazıları, yalnız ve yalnız kurumları farklı olduğu için daha yüksek maaş almaktadır.

Bu çalışanların eğitim durumu, hizmet yılı, kadro ve kazanılmış hak aylık derecesi aynı olmasına rağmen, kurumlar arası farklı tazminat uygulamaları nedeniyle maaşları arasında farklılıklar olmaktadır.

Bu farklılık, daha çok adalet çalışanları lehine gerçekleşmektedir. Çünkü adli kurumlarda çalışan VHKİ’lere uygulanan “adalet hizmetleri tazminatı”, diğer kurumlarda çalışan VHKİ’ler için muadili olarak uygulanan “özel hizmet tazminatı”ndan daha yüksektir.

Bu çerçevede, Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan VHKİ’ler, diğer kurumlarda çalışan muadillerine göre daha yüksek maaş almaktadır.

Aradaki farkı, örnek olması bakımından 2020 yılının 2.yarısına ve %15’lik gelir diliminde göre aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Kadro DerecesiDerece / KademeH.YılıAdalet Hizmetleri Tazminatı alan adli kurularda çalışan VHKİ’lerDiğer kurumlarda çalışan VHKİ’ler
3 veya 41/425 ve +5.368 TL4.713 TL
 1/1215.340 TL4.685 TL
 2/1185.310 TL4.654 TL
 3/1155.088 TL4.433 TL
 4/1125.019 TL4.442 TL
5-91/425 ve +4.757 TL4.713 TL
 1/1214.728 TL4.685 TL
 2/1184.698 TL4.654 TL
 3/1154.477 TL4.433 TL
 4/1124.481 TL4.442 TL
 5/194.204 TL4.115 TL
 6/164.189 TL4.100 TL
 7/134.176 TL4.087 TL
 8/134.099 TL3.996 TL
 9/104.087 TL3.985 TL
Tablo:VHKİ Maaş Karşılaştırma 2020/2.yarıyıl

NOTLAR:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

*Çalışılan kurumlardan kaynaklı yan ödeme farklılıkları ile sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemeleri dikkate alınmamıştır.

*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

*Tabloda hizmet süresi 12 yıl ve daha az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.

*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır. 

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir