Şiddet gören sağlık çalışanlarına YÖK’ten hukuki destek

Bugün tarihli(31.08.2022) Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), üniversitelerin saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına hukuki destek verecek.

Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının veya vefatı halinde mirasçılarının talebi üzerine hukuki yardım verilecek.

Olaya ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda, üniversite kadrosunda bulunan avukatlar, ayrıca vekaletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkili olacak.

Hukuki yardım yapılacak haller

Üniversitelerde görev yapan mağdura veya bunların vefatı halinde kanuni mirasçılarına hukuki yardımda bulunulabilmesi için;

a) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı mağdura karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması,

b) Mağdurun veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması,

gerekmektedir.

Hukuki yardımın sınırı

Mağdurun, hukuki yardıma konu olayla ilgili olarak aynı zamanda şüpheli veya sanık durumunda olması halinde kendisine yalnızca mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılacak.

Vekâlet ücreti

Yapılacak hukuki yardıma bağlı olarak Devlet üniversitelerinde Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca lehe hükmedilecek vekâlet ücretleri, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre, avukatın kurumunda kalır ve dağıtım esaslarına göre dağıtılacak. Dağıtım sonunda arda kalan tutar, ilgili idarenin bütçesine gelir kaydedilecek.

Değerlendirme

Hukuki destek uygulaması, üniversitelere bağlı sağlık kuruluşlarında geçerlidir.

Benzer uygulamanın, çok önemli bir kamu görevi yürüten tüm sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarını kapsaması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir