İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Çalışanın Hakları

Çalışanlar, işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, baskı aracı niteliği taşıyan bazı haklarla işverenin sözkonusu yükümlülükleri yerine getirmesini sağlayabilirler.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre bu haklar,

•katılım hakkı

•çalışmaktan kaçınma hakkı

•çalışma yerini terk etme hakkı

•iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal fesih hakkı

•işvereni şikayet ve ihbar hakkıdır

Baskı aracı niteliği taşıyan haklarla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için hakları başlıklar halinde inceleyelim.

Katılım Hakkı

Çalışanlara ve çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konularında her türlü görüşü bildirme, teklif verme hakkı tanınmıştır.

Katılım hakkının yazılı olarak kullanılması önemlidir. İşveren tarafından önlem alınmadığının ispatı sırasında, yazılı katılım hakkı delil olarak kullanılabilir.

Katılım hakkının kullanımının engellenmesi halinde, işverene idari para cezası uygulanır.

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında yer alan çalışan temsilcileri ve destek elemanları vasıtasıyla kurulum kendi talepleri doğrultusunda karar almasını sağlayabilir.

Ayrıca taleplerinin işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı tarafından onaylı deftere yazılması yoluyla önerilerde bulunabilirler.

Böylece işverenin çalışanların talebi doğrultusunda davranması sağlanır.

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

Çalışanlar, işyerinde ciddi ve yakın tehlikenin mevcudiyetine rağmen, işveren tarafından önlem alınmaması halinde, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna veya işveren veya vekiline başvurarak, bu durumun tespit edilmesini talep edebilir.

Bu yöndeki tespit üzerine, gerekli önlemler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilirler. Bu dönemde çalışmaktan kaçınan kişi fiilen çalışmış sayılır.

Çalışma Yerine Terk Etme Hakkı

Çalışanlar, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu yönünde kanaat oluştururlarsa, iş sağlığı ve güvenliği kurulu ve işverene başvuru yapmak zorunda kalmaksızın, doğrudan çalıştıkları bölgeyi terk edebilirler.

Bu halde, çalışılan bölgeyi terk eden kişi fiilen çalışmış sayılır.

İş Sözleşmesini Fesih Hakkı

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması halinde, sözleşmeyi fesih hakkı, sadece iş sözleşmesi ile çalışanlara tanınmış bir haktır.

Bu durumda, fesih haklı nedene dayandığı için, işçinin kıdem tazminatı hakkı da doğar.

Burada önemli olan, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığını işçinin ispat edecek olmasıdır.

İşvereni Şikayet ve İhbar Hakkı

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü eksiklik ve hatayı Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirme, şikayet veya ihbar etme hakkına sahiptir.

Bu durumda, şikayet veya ihbar eden veya tanıklık yapan kişinin kimliği gizli tutulmalıdır.

Buna rağmen, işveren tarafından ayrımcılık yasağının ihlal edilmesi halinde, işçiler ayrımcılık tazminatı talep edebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir