Öğretmenin Zorunlu Hizmet İfası İçin Yer Değiştirme Ataması Nasıl Yapılır?

Her öğretmen, zorunlu hizmetten muaf değilse, görev yapma şartları daha zor olan 4., 5. ve 6.hizmet alanlarındaki(zorunlu hizmet alanları) okullarda belirli sürelerle görev yapmakla yükümlü tutulmaktadır.

Zorunlu hizmet alanlarına atanmanın ya da atanmayı erteletmenin Yönetmelikle(*) belirlenmiş belli kuralları vardır.

Öğretmenin Zorunlu Çalışma(hizmet) Ataması Nasıl Yapılır?

Yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla, zorunlu hizmetini yapmadan ya da tamamlamadan 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında(zorunlu olmayan hizmet alanları) yer alan okullarda, 3. yılını dolduran öğretmenler, zorunlu hizmet alanlarındaki okullara, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır. Başvuru yapmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Milli Eğitim Bakanlıığı(MEB) tarafından resen yapılır.

Zorunlu Hizmet Alanına İsteğe Bağlı Atanma

Zorunlu hizmetini mazerete bağlı erteleten öğretmenler ile adaylığı kalkan öğretmenler, zorunlu hizmet alanlarına zorunlu hizmetlerini yapmak üzere atanma isteğinde bulunabilirler.

Zorunlu Hizmetini Erteletenlerin Zorunlu Hizmet Bölgesine Atanması

Zorunlu hizmetini erteletenlerden mazereti ortadan kalkanlar ile aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl belirlenen dönemlerde belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere tercihlerine göre, tercih yapmaz ya da tercihine atanamazsa MEB tarafindan zorunlu hizmet alanlarına atanır.

Zorunlu çalışma alanları arasında yer değiştirmek mümkün mü?

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen okullarda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki okullara yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü mazeretsiz yarıda kesmek mümkün mü?

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, Yönetmelikte(*) belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

Zorunlu hizmet alanları arasında yer değiştirmek için süre kısıtı var mı?

Zorunlu hizmet süresi fazla olan bir okuldan, zorunlu hizmet süresi daha az olan bir başka zorunlu hizmet alanındaki okula ya da kuruma atamanız yapılması halinde 1 yıl geçmeden tayin istenemez. (mazeret durumu hariç).

______

(*)Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir