Noterden Tapu Devrinin Ek Maliyeti Var mı?

Güncelleme:28.12.2022

Noterlere gayrimenkul satış başvuru belgesi düzenleme yetkisi, 01.01.2023 tarihinden itibaren verilmişti. Ancak uygulamanın başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu, vatandaşa, gayrimenkul alım-satım işlemlerini, tapu dairelerine uğramadan noterler vasıtasıyla yapabilme imkanı anlamına gelmektedir.

Tapu devir işlemini noterler aracılığı ile yapmak isteyen vatandaş, tapu harcına ek olarak noter ücreti de ödemesi gerekiyor.

Noter ücreti, 2023 yılı için taşınmazın değerine göre 500 TL’den az ve 4 bin TL’den fazla olamayacak.

Bu miktarlar ise her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılacak.

Noterlerde Tapu Devri Süreci

•Tapu devri yapmak isteyen vatandaşlar notere başvurduğunda, noter, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) tapu kayıt örneğini ve diğer gerekli belgeleri sorgulayarak, satışa engel bir durum olup olmadığını araştırır.

•Noterler tarafından hak sahibi belirlendikten ve satışa engel bir durumun olmadığı teyit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi düzenlenir ve taraflara imzalattırılır.

•Satış sözleşmesi taraflarca imzalanınca noterce, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alınır ve sözleşme sisteme kaydedilir.

•Sözleşme sisteme kaydolduktan sonra tapu müdürlüğü tarafından taşınmazın devri tapu siciline kaydedilir.

•Tapu Müdürlüğü tarafından devir işleminin tescilinin ardından, noterce gayrimenkulün yeni sahibine tapusu verilir.

•Satış sözleşmesiyle beraber diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarıldıktan sonra fiziki olarak da arşivlenerek saklanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir