Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeniden Belirlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı sirküler ile katma değer vergisi(KDV) beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini yeniden belirledi

22 Aralık 2022 tarihli ve 149 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 1 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar olarak yeniden .beliirlenmiştir.

Düzenleme öncesinde KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26 ncı günü sonuna kadar olarak uygulanıyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanarak; vergi beyannamelerinin verilme ve çıkan vergilerin ödeme süresini yeniden belirleyebiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir