Öğretmen Eş Durumundan Tayin Hakkını Nasıl Elde Eder? Eş Durumu Tayin Şartları Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin aile birliğini sağlamak için, eş durumundan nasıl tayin başvurusu yapacaklarını, ilgili mevzuat (Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği) hükümlerini göz önünde bulundurarak yaptığı eş durumu tayin duyuruları ile belirlemektedir.

Başvuru tarihi itibariyle, eşleriyle(resmi nikahlı) farklı illerde görev yapan öğretmenler, şartları sağlamaları koşuluyla eşlerinin görev yaptığı ile tayin başvurusunda bulunabilirler.

Ancak, eş durumu tayin şartları, öğretmenin eşinin

öğretmen,

•öğretmen harici kamu görevlisi,

özel sektör çalışanı ya da

emekli

olmasına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

ÖĞRETMENİN EŞİNİN DE ÖĞRETMEN OLMASI DURUMUNDA EŞ DURUMU TAYİN ŞARTLARI

Her iki eş de öğretmense, öncelikle eşlerin zorunlu hizmet yükümlüsü olup olmamasına bakılır.

Buna göre,

•Eşlerden her ikisi de tamamlamaları gereken zorunlu hizmet sürelerini tamamlamışlarsa, eşlerden birisi diğer eşin olduğu yere atama talebinde bulunabilir.

•Eğer her iki eş de zorunlu çalışma bölgelerinde çalışıyorsa bu durumda eşlerden herhangi birisi tayin hakkını kullanabilir.

•Her ikisi de zorunlu çalışma alanı içinde görev yapıyorsa zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere tayin başvurusunda bulunabilir.

•Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere atama talebinde bulunabilir.

Her ikiside Öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir mi?

Her ikisi de öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir.

Ancak, 1. Aşamasına yapılan başvurudan sonra tercihlerin alındığı 2. Aşamaya sadece bu eşlerden biri diğerinin yanına eş özrüne bağlı yer değişikliği isteğinde bulunabilir.

Eşi askerdeyse

Eşi askerde olan öğretmen, eşinin kurumuna atanma talebinde bulunabilir.

Eş durumundan tayin istenen yerde öğretmen ihtiyacı yoksa

Öğretmenin bu kapsamda yer değiştirmek istediği yerde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir.

Yeni atananlarda 1 yıl çalışma şartı

Adaylığı kaldırılmayan öğretmeler, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlar, ilk atandıkları yerde en az bir yıl çalışmadıkça aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

Geçici görev yerine atanma

Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

Atama zamanı

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır.

Eş durumu tayini gerçekleşen öğretmen ne kadar süre tayin isteyemez?

Eş durumu tayini gerçekleşen öğretmen, 3 yıl (mazeret durumunda 1 yıl) geçmedikçe tekrar tayin isteyemez.

ÖĞRETMENİN EŞİNİN ÖĞRETMEN HARİCİ KAMU GÖREVLİSİ OLMASI DURUMUNDA EŞ DURUMU TAYİN ŞARTLARI

Öğretmen, öğretmen harici kamu görevlisi eşinin yanına tayin olmak isterse, diğer şartları taşıması koşuluyla kamu görevlisi eşinin görev yeri belgesini ibraz etmesi gerekir.

ÖĞRETMENİN EŞİNİN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI OLMASI DURUMUNDA EŞ DURUMU TAYİN ŞARTLARI

Öğretmenin özel sektör çalışanı eşinin yanına tayin isteyebilmesi için, eşinin 1. aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olması ve halen sigortalılığının devam ediyor olması gerekir.

360 gün sigortanın tek bir işyerinden olma zorunluluğu yoktur.

360 gün sigortalılık, son iki yılda olmak şartıyla askerlik ve doğum borçlanması ile doldurulabilir, ancak isteğe bağlı sigortalılık ile doldurulamaz.

ÖĞRETMENİN EŞİNİN EMEKLİ OLMASI DURUMUNDA EŞ DURUMU TAYİN ŞARTLARI

Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN EŞ DURUMU TAYİN ŞARTLARI

Sözleşmeli öğretmen 3 yıl geçmesi ve kadroya geçişinin tamamlanması şartıyla eş durumu tayini isteyebilir.

Ancak, her iki eşin sözleşmeli öğretmen olması durumunda eş durumu tayini için 1 yıl çalışma yeterlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir