Ya Hakkınızda İcra Dairesinde İlamsız Borç Takibi Başlatılmışsa? İşte Önlemenin Yolu..

Kötü niyetli kişiler, icra dairelerinde, borç ilişkisi içinde olmadıkları üçüncü kişiler gıyabında, ilamsız(mahkeme kararına dayanmadan) borç takibi başlatabilmekte, iddia edilen borç, süresi içinde itiraz edilmezse, hukuken var kabul edilerek icra yoluyla tahsiline başvurulabilmektedir. Bundan kurtulmanın yolu, takibi vaktinde öğrenebilmek için PTT Ulusal E-Tebligat Sistemine (UETS) üye olmaktır.

Kişi ya da kurumlar, Ptt UETS sayesinde, mahkeme ve icra daireleri gibi kurumlardan adlarına yapılan tebligatı, vaktinde öğrenip gerekli itiraz ve işlemleri yapabilmektedir.

Özellikle ilamsız borç icra takipleri için UETS’ye üye olmak son derece önem arz etmektedir.

Çünkü, haksız yere başlatılan ilamsız icra takiplerinde, borca süresi içinde itiraz etmek gerekmektedir. (Muhtara bırakılarak yapılan tebliğlerde, geç öğrenme nedeniyle, süresinde itiraz yapılamayabilir.)

Aksi takdirde, haksız yere icra yoluyla talep edilen alacak, borçlusu(iddia edilen) tarafından süresi içinde reddedilmezse, alacağın hukuken var olduğu kabul edilmekte, borçlusundan zorla tahsil yoluna gidilebilmektedir.

Kötü niyetli kişilerin bu tür uygulamalarından kurtulmak için, icra dairelerinden gelebilecek tebligatları elektronik ortamda teslim almak en mantıklı yöntem olabilir.

Bunun için PTT tarafından sağlanan Ulusal E-Tebligat Sistemine üye olunması gerekmektedir.

Başvurular, PTT şubelerinden yapılabildiği gibi, kişiler, e-devlet üzerinden de başvuru yapabilmekktedir.

UETS sisteminde tebliğler, elektronik ortamda yapılmakta, elektronik ortamda yapılan bu tebliğ, fiziki ortamda (elden) yapılan tebliğ ile aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir