Tarımsal Destek Ödemeleri Kapsamında Kesilen Gelir Vergisinin İade İşlemleri

Çiftçiler, tarımsal destek ödemeleri kapsamında kesilen gelir vergisini, resmi ikametgahlarından sorumlu vergi dairesine başvurarak iade alabilecek. Bunun için yapılması gereken, süresi içinde vergi dairesine başvuru yapmak, bu konuda dava açmamış olmak ve açılan davalardan vazgeçmektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen “Geçici Madde 92” ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte iade edilecektir.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, başvuru esnasında, kişinin resmi ikametgahından sorumlu vergi dairesine yapılacak.

Başvurular,

  • interaktif Vergi Dairesi aracılığı ile elektronik ortamda,
  • vergi dairelerine bizzat başvurarak ya da
  • posta yoluyla

yabılabilmektedir.

Not:Çiftçiler, herhangi bir vergi dairesine başvuru yapabilirler. Başvuruyu alan vergi dairesi, çiftçinin başvurusunu çiftçinin vergi dairesine ulaştırmakla mükelleftir.

Hangi Gelir Vergisi Kesintileri İçin Başvuru Yapılabilir?

Zaman aşımına uğramamış gelir vergisi kesintileri için başvuru yapılabilmektedir. Zaman aşımı süresi geçmişe doğru 5 yıldır.

Önemli hatırlatma:

Başvuruları İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapmak en sağlıklı yol olabilir. Başvuru esnasında, iadenin iletişim için telefon numarası ve iadenin yapılacağı IBAN numarasını doğru yazmak son derece önem arz etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir