Basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV uygulanmayacak

22 Şubat 2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde değişikliğe gidilmiş, yapılan bu değişiklikle, poşetlenerek satılmak zorunda olanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV istisna haline getirilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde, bu yayınları satanlar, bundan sonra müşterilerinden KDV tahsil etmeyecek.

Ancak, daha önceden buradan duyurduğumuz gibi internet gazete ve dergiciliği paralı olursa %18 oranında KDV’ye tabi olacak.

Söz konusu bu kanuni düzenleme yapılmadan önce, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş olan yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeyle KDV istisnasının kapsamı, bütün basılı kitaplar ile süreli yayınları kapsamış oldu.

Edit:

Kitapta ve süreli yayınlarda KDV istisna uygulaması yayınevleri için geçerlidir. Kitap ve süreli yayınları yayınevlerinden ya da başka kitap satışı yapan mükelleflerden alıp satanlar %8 oranında KDV uygulamaya devam edeceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir