Mühendisin yüksek mühendis ya da başmühendis olması maaşını arttırır mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendislik ve baş mühendislik kadroları bulunmakta iken yüksek mühendislik kadrosu yoktur.

Bir mühendis, alanında yüksek lisans yaptığı zaman yüksek mühendis unvanını alır. Baş mühendisler ise, mühendis ya da yüksek mühendisler arasından atama ile baş mühendislik kadrosunda görev yapmaktadır.

Yüksek Mühendis unvanını kazananların; görev yaptıkları kurumlardaki kadro unvanları, ek göstergeleri, özel hizmet tazminatı oranları, ek ödeme oranları, ek özel hizmet tazminat, oranları, yan ödeme puanları, emekliliğe ilişkin hakları ve aylık ücretleri (1 kademe ilerlemesinden kaynaklı artış hariç) değişmez. Ancak 1 kademe artışına göre küçük bir miktar artış meydana gelir.

Devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarının Mühendis unvanlı kadrolarında (yüksek mühendis veya mühendis unvanıyla) görev yapanların Başmühendis kadrosuna atanmaları durumunda, özlük haklarında bazı değişiklikler olmakta ve dolayısıyla aylık maaşları artmaktadır.

1 inci derece Mühendis kadrosunda görev yapan bir mühendis (veya yüksek mühendis) unvanlı Devlet memuru Başmühendis kadrosuna atandığında; yan ödeme puanı (225 puan) ve özel hizmet tazminatı oranı (8 puan) artmakta, ek göstergesi ve ek ödeme oranı ise değişmemektedir.

2019 yılının ilk yarısında geçerli olan katsayılara ve %15 oranında gelir vergisine göre, Başmühendis kadrosunda(1/4 derece ve kıdem yılı 25) olanların aylık net maaşında, aynı koşullardaki Mühendis kadrosunda görev yapanlara göre 106,00 TL net artış olmaktadır.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.