Çalışanlara kısa çalışma ödeneği hangi durumda ödenir?

Kısa çalışma ödeneği, ekonomik krizler ya da diğer bazı zorlayıcı sebeplerin oluştuğu durumlarda, çalışanlara devletçe ödenen kısa süreli bir ödenektir.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak işyerinde, haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması şartı aranır.

Bu durumda, söz konusu işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Ödenmesine Neden Olan Zor Durumlar Nelerdir?

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla iş yerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlar “Genel Ekonomik Kriz”,

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan iş yerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar, “Bölgesel Kriz”

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki iş yerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlar, “Sektörel Kriz” ve,

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar ise “Zorlayıcı Sebepler” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanılması için;

  • Kısa çalışma talebi ile İŞKUR’a başvuru yapan işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
  • Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak olan işçilere bu ödeneğin yanı sıra ödenekten faydalanılan günlere ilişkin genel sağlık sigortası primleri de Kurumca ödenmektedir.

İşsizlik ödeneğindeki gibi kısa çalışma ödeneğinde de işçilerin hak ettikleri ödenekler günlük olarak hesaplanır ve aylık olarak işçilere ödenmektedir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

2019 yılı Kısa Çalışma Ödeneği miktarı asgari ücretli için net 1.523,19 TL’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir