Kamu çalışanının sendika izninin şartları ve süresi

Kamu görevlilerinden hangilerinin ne kadar süre ile sendika izni kullanabileceği, 4688 sayılı Kanunda belirlenmiştir.

Sendika izni kullanma hakkı, sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile sendikaların il, ilçe ve işyeri temsilcilerine günlük/saatlik izin kullanma şeklinde tanınmıştır.

  • Sendika görevleri süresince izinli sayılanlar:

Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri ile genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ve sendika şube yönetim kurulu üyeleri, talep ederlerse bu görevleri süresince aylıksız izinli sayılırlar.

  • Haftada 1 gün sendikal izinli sayılanlar:

Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri ile genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ve sendika şube yönetim kurulu üyeleri, görevleri süresince aylıksız izin hakkı talep etmezlerse, kurumlarındaki görevlerine devam ederek(ilgili sendika için aranan üye şartını taşımaları şartıyla) haftada 1 gün süreyle sendikal izinli sayılırlar.

  • Haftada 4 saat süreyle sendikal izinli sayılanlar:

-İldeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikaların il temsilcileri ile ilçede üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikaların ilçe temsilcileri, haftada 4 saat süreyle,

-İşyerinde kamu görevlilerini en çok üye kaydetmiş sendikanın iş yeri temsilciliğine seçilenler (temsilci sayısı işyerindeki kamu görevlisi sayısına göre değişiyor), haftada 4 saat süreyle,

sendikal izinli sayılırlar.

  • Sendika iznini kullanma zamanı:

İlgili mevzuatta kamu çalışanının sendikal iznini hangi gün ya da saatte kullanacağı hakkında hüküm bulunmamaktadır.

Uygulamada, sendikal izin hakkına sahip kamu çalışanları, iş ve işlemlerin aksamaması için sendikal iznini, haftanın hangi günü/saatinde kullanacağını önceden kurumuna bildirerek kullanmaktadır.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.