Kamu Çalışanı Kaynım Öldü Diye Mazeret İzni Alabilir mi? Ölüm İzni Hakkında İşte Detaylar..

Kamu çalışanlarının[kadrolu(4A’lı), sözleşmeli(4B’li)] bir yakını öldüğü zaman kullanacakları izin süreleri farklı iken, sonradan yapılan bir düzenlemeyle eşitlenmiştir.

Kadrolu çalışan memurlar için ölüm izni düzenlemesi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanun ile değişik 104 üncü maddesinin (B) bendinde “Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” denilmektedir.

Sözleşmeli(4B’li) çalışan memurlar için ölüm izni düzenlemesi:

Sözleşmeli personelin ölüm iznine dair düzenleme, 06.06.1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yapılmıştır.

Anılan Esasların 9 uncu maddesinin 5 nci fıkrasında,”Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlere göre, kadrolu ve sözleşmeli(4B’li) çalışan memura,

•eşinin,

•çocuğunun,

•kendisinin ana, baba ve kardeşinin,

•eşinin ana, baba ve kardeşinin

ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilmektedir.

Görüleceği üzere, memurlar, birinci dereceden akrabalarının yanında; eşinin, kayın pederinin, kayın validesinin ve kaynının ölümü durumlarında da isteği üzerine 7 gün izin kullanabilecektir.

Ancak dikkat edilmesi gerekirse, memur, kaynının ölümü için 7 gün mazeret izni kullanabilirken kendi anne annesi ya da büyük babasının ölümü durumunda ölüm mazeret izni kullanamamaktadır.

İşçinin Ölüm Mazeret İzni:

4857 sayılı İş Kanununa 2015 yılında eklenen Ek Madde 2 ile işçinin mazeret izni hakkı düzenlenmiştir.

Buna göre, işçiye; ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün ücretli izin verilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir