Birden fazla vekâlet görevi verilen memura yapılan ödemeler

Devlet memurlarına esas görevlerinin dışında başka görevlerin vekâleten gördürülmesi de mümkün olabilmekle birlikte, vekâlet görevleri nedeniyle memura yapılabilecek ödemeler bazı sınırlamalara tabidir.

Devlet memurlarına esas görevlerinin dışında başka görevlerin vekâleten gördürülmesi de mümkün olabilmekle birlikte, vekâlet görevleri nedeniyle memura yapılabilecek ödemeler bazı sınırlamalara tabidir.

Kamu kurum kuruluşlarına ait kadrolardan boş olanlara veya çeşitli sebeplerle geçici olarak boşalmış olanlara, memurlar vekâleten atanabilmekte ve birden fazla görevi vekâleten yürütebilmektedirler.

Usulüne göre vekâleten görevlendirilen memurlara, vekâlet görevinden dolayı bazı ödemeler de yapılmaktadır.

Ancak, vekâlet görevi nedeniyle yapılabilen ödemeler; vekâletin türüne, vekâlet edilen göreve ile vekâletin kurum içinden veya dışından olma durumuna göre değişebilmektedir.

A- Boş kadroya vekâlet halinde memura yapılan ödemeler.

a-Vekâlet aylığı: Kurum içinden atananlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, vekâlet edilen kadro derecesinin 1.kademe aylığının (gösterge+ek gösterge) 1/3’ü ödenir.

İlkokul öğretmenliği ile veznedarlık ve saymanlık kadrolarına kurum içinden veya kurum dışından vekâleten atananlara, vekâlet görevine başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.

Diğer kadrolara kurum dışından vekâleten atananlara, vekâlet görevine başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.

b-Ek ödeme: Asıl görevlerinden dolayı yararlanabildikleri ek ödemenin vekâlet edilen kadro için geçerli olan ek ödemeden düşük olması durumunda aradaki fark ödenir.

c-Zam ve tazminat: Asıl görevlerinden dolayı yararlanabildikleri zam ve tazminat miktarı toplamının, vekâlet edilen kadro için geçerli olan zam ve tazminat miktarı toplamından düşük olması durumunda arasındaki fark ödenir.

B- Dolu kadroya vekâlet halinde memura yapılan ödemeler.

a-Vekâlet aylığı: Kurum içinden atananlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, vekâlet edilen kadro derecesinin 1.kademe aylığının (gösterge+ek gösterge) 1/3’ü ödenir.

İlkokul öğretmenliği ile veznedarlık ve saymanlık kadrolarına kurum içinden veya kurum dışından vekâleten atananlara, vekâlet görevine başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.

Diğer kadrolara kurum dışından vekâleten atananlara, vekâlet görevine başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.

b-Ek ödeme ile zam ve tazminat: Dolu kadrolara kurum içinden veya diğer kurumlardan vekâleten atananlara, ek ödeme ile zam ve tazminatlara ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaz.

C- Birden fazla vekâlet görevi verilen memura yapılan ödemeler

Memurlara esas görevlerinin yanında verilebilecek vekâlet görevlerine ve bu görevler nedeniyle yapılacak ödemelere ilişkin sınırlamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almış olup, Kanunun 90 ıncı maddesinde; “Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi … bulunamaz.” denilmiştir.

Buna göre, memura esas görevinin yanında;

•Vekâlet görevi verirlebilir.

•Birden fazla vekâlet görevi verilebilir (örneğin: 4 görev vekalet olarak verilebilir).

Birden fazla vekâlet görevi verilmesi durumunda, sadece bir vekalet görevinden dolayı ödeme yapılır, birden fazla olan vekalet görevleri için memura ödeme yapılmaz.

Ancak, verilme sırasına bakılmaksızın, vekâlet nedeniyle daha fazla ücret alınması mümkün olan görevden dolayı memura ödeme yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir