İşe başlarken imzalattırılan istifa dilekçesi için önemli karar

Bazı işverenler, ileride çalışanı işten çıkardığında ona kıdem ve ihbar tazminatı ödememek ve çalışanın işe iade davası açmasını önlemek amacıyla iş giriş sırasında kendisinden peşinen bir istifa mektubu alma yoluna gidiyorlar. Alınan bu istifa mektubu sebebiyle çalışan pek çok hakkını da yitirmiş oluyor.

İŞE GİRERKEN ALINAN İSTİFA DİLEKÇESİ HAKKINDA YARGITAY NE DİYOR?

Yargıtay 7 Hukuk Dairesi, 2014/6797 kararında bu konuyla ilgili olarak şöyle bir hükme varmıştır: İstifa belgesindeki ifadenin genel bir içerik taşıması durumunda, işçinin dava dilekçesinde somut sebepleri belirtmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Bu halde de istifanın ardındaki gerçek durum araştırılmalıdır.  Somut olayda, her ne kadar mahkemece, tarihsiz ve “kendi isteğimle ayrılıyorum çalıştığım firmadan” içerikli el yazılı belgenin istifa dilekçesi olarak kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığı kanaatine varılmış ise de, bu kabul hatalıdır. Çünkü davacı, yargılama aşamasında ısrarla, söz konusu belgenin, işveren tarafından tarihsiz olarak işe ilk başlarken alındığını, işyerinden istifa ederek ayrılmadığını beyan etmiştir. Belgenin tarihsiz olması, hem bu iddiayı desteklemekte, hem de fesihten sonra alındığına dair bir bilgi içermediğinden fesihten önce alınmış olması olasılığı nedeniyle de belgeyi geçersiz kılmaktadır. Hal böyle olunca yanılgılı değerlendirme ile, belgeye geçerlik tanınarak kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi isabetsizdir. Mahkemece dosyada ispat edildiği üzere davacının iş akdinin işveren tarafından haklı neden olmadan feshedildiği kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir.

İşe girerken alınan istifa dilekçesi çalışana zarar verebilecek olsa da böyle bir istifa dilekçesi mahkeme tarafından incelendiğinde, dilekçenin tarihsiz olması ya da baskı altında imzalandığına dair bir takım delillerin olması durumunda bu istifa dilekçesinin geçersizliğine hükmedilebilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir