Sınıfı Değişen mübaşirlerin maaşı artacak mı?

31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında(YHS) yer alan Mübaşir unvanlı kadro, Genel İdare Hizmetler(GİH) Sınıfına alındı.

Yapılan düzenleme sonucuna bağlı olarak, Mübaşir unvanlı kadrolarda çalışanların özlük haklarında bazı değişiklikler meydana geldi.

Yapılan değişiklik sonucunda, mübaşirlerin maaşlarında artış meydana gelecek.

Mübaşirlerin maaşlarında artışa neden olan özlük hakları aşağıda sıralanmıştır:

1-Ek Göstergeden Yararlanma

Mübaşirler, yardımcı hizmetler sınıfında yer aldıkları için, ek göstergeden yararlanamıyordu. GİH Sınıfı kapsamına alınmaları nedeniyle, aylık/kadro seviyesi bakımından ilk dört derecelerde eğitim durumları itibariyle belirlenmiş ek göstergelerden yararlanabilecek.

2-Yararlandıkları tazminat oranları değişti

YHS kapsamındaki Mübaşirlerden; aylık derecesi 1-4 olanlara %56, 5-9 olanlara %55 ve diğerlerine ise %53 oranında Adalet Hizmetleri Tazminatı ödeniyor ve bu oranlara Toplu Sözleşme hükümleri gereği 7 puan ilave ediliyordu.

Yapılan değişiklikle, mübaşirlerin GİH Sınıfına alınmaları nedeniyle, haklarında uygulanan tazminat oranları, aylık derecesi 1-4 olanlar için 2 puan, diğerleri için ise 1 puan artmış oldu.

3-Yararlandıkları ek ödeme oranları değişti

YHS kapsamındaki Mübaşirler hakkında; aylık derecesi 1-4 olanlar için %90, 5-7 olanlar için %80 ve diğer derecelerde olanlar için %70 oranını uygulanıyordu.

GİH Sınıfına alınmaları nedeniyle, aylık derecesi 1-2 olanlar hakkında %110, 3-4 olanlar hakkında %100, 5-7 olanlar hakkında %90 ve diğer derecelerde olanlar hakkında %85 oranında ek ödeme uygulanacak.

Mübaşirlere, 600 puan İş Güçlüğü Zammı ve 200 puan Temininde Güçlük Zammı olmak üzere toplam 800 puan olarak uygulanan yan ödeme puanlarında ise herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Yukarıdaki değişikliklerin hepsi birlikte değerlendirildiğinde, mübaşirlerin maaşında hizmet yılı ve kadro derecelerine göre 123 ile 424 TL arasında değişen miktarlarda artışlar meydana gelecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir