Esnaf muaflığından yararlananlar internetten satış yapabilir mi?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9.Maddesinin 6 numaralı bendinde sayılan işlerde* olmak üzere, evlerinde el emeğiyle ürettikleri ürünlerini, bir işyeri açmaksızın satan ev hanımlarına esnaf muaflığından yararlanma imkanı getirilmişti.(Esnaf muaflığından yararlanma kurallarıyla ilgili haberimiz için tıkayın)

Ancak, esnaf muaflığından yararlanan ev hanımları el emeğiyle ürettikleri ürünleri internetten satış yapıyor, yaptıkları bu satışın yararlanmakta oldukları esnaf muaflığını etkileyip etkilemeyeceği konusunda endişe ediyorlardı.

Yapılan kanuni düzenlemeyle ev hanımlarının bu endişesi giderilmiş oldu. Esnaf muaflığından yararlanarak Facebook, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya kanalları ya da web sayfalarından satış yapanların yaptıkları bu satışlar, belli bir miktarı aşmamak şartıyla esnaf muaflık şartlarını ihlal etmeyecek.

30 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7162 Sayılı Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanunla bu konu açıklığa kavuşturulmuştur.

Buna göre, bundan böyle ev hanımları, Gelir Vergisi Kanunun 9.Maddesinin 6 numaralı bendinde sayılan işlerde, el emeğiyle ürettikleri ürünleri, bir işyeri açmamak şartıyla internetten satış yapabilecekler.

Ancak, internetten yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmaması gerekmektedir.(Güncel asgari ücret miktarını öğrenmek için tıklayın)

Bir diğer ifadeyle, söz konusu ürünlerin internetten satılması durumunda, internetten yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olması durumunda, bu satışı yapanlar esnaf muaflığını kaybedeceklerdir.

Esnaf muaflığını kaybeden bu kişilerin işlerine devam edebilmesi için vergi dairelerinden mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir.

Esnaf muaflığını kaybedenlerin, özel ve genel şartlarını taşımak kaydıyla, basit usulde mükellefiyet tesis ettirmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

———————-

*193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9.Maddesinin 6 numaralı bendi:

“Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar.

Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir