İnfaz Koruma Memurluğu giriş kurallarında değişiklik

14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete’de Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların seçimine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre, infaz ve koruma memurluğuna girişte yapılan sözlü sınava çağrılacak aday sayısı azaltıldı.

İnfaz ve koruma memuru alımı için açılacak sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacak. Değişiklik öncesinde, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılıyordu.

Boy ve kilo şartı aranan unvanlar için açılacak sözlü sınavlara, ilân edilen kadro sayısının 5 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar katılabilecek. Değişiklik öncesinde, ilan edilen kadro sayısının 10 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılabiliyordu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir