Kamu çalışanının maaşını etkileyen disiplin cezaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlar hakkında disiplin cezası verilmesini gerektirecek fiil ve halleri ağırlık derecelerine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirecek fiil ve haller şeklinde 5 grupta toplamıştır.

Haklarından verilen bir disiplin cezasından dolayı ilgili memurların maaşından kesinti yapılması; aylıktan kesme cezası alınmasından kaynaklanabileceği gibi, başka bir disiplin cezasının memur hakkındaki uygulanmasından da kaynaklanabilir.

Aşağıda sıralanan durumlarda, kamu çalışanına verilen ceza, kamu çalışanının maaşını etkilemektedir.

•Memur hakkında verilen “kınama” cezasının tekerrür şeklinde uygulandığı durumlarda, memur hakkında aylıktan kesme cezası uygulamasına gidileceğinden, brüt aylığından 1/30 – 1/8 aralığında kesinti yapılmaktadır.

•Memur hakkında verilen “aylıktan kesme” cezasının aylıktan kesme cezası şeklinde uygulandığı durumlarda, memurun brüt aylığından 1/30 – 1/8 aralığında kesinti yapılmaktadır.

•Memur hakkında verilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasının bir alt ceza şeklinde uygulandığı durumlarda, memur hakkında aylıktan kesme cezası uygulamasına gidileceğinden, brüt aylığından 1/30 – 1/8 aralığında kesinti yapılmaktadır.

•Kazanılmış hak aylık seviyesi 1/4 olan memur hakkında verilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasının “kademe ilerlemesinin durdurulması” şeklinde uygulandığı durumlarda, memurun brüt aylığından 1/4 – 1/2 aralığında kesinti yapılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir