Kamu çalışanının maaşını etkileyen disiplin cezaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlar hakkında disiplin cezası verilmesini gerektirecek fiil ve halleri ağırlık derecelerine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirecek fiil ve haller şeklinde 5 grupta toplamıştır.

Haklarından verilen bir disiplin cezasından dolayı ilgili memurların maaşından kesinti yapılması; aylıktan kesme cezası alınmasından kaynaklanabileceği gibi, başka bir disiplin cezasının memur hakkındaki uygulanmasından da kaynaklanabilir.

Aşağıda sıralanan durumlarda, kamu çalışanına verilen ceza, kamu çalışanının maaşını etkilemektedir.
  • Memur hakkında verilen “kınama” cezasının tekerrür şeklinde uygulandığı durumlarda, memur hakkında aylıktan kesme cezası uygulamasına gidileceğinden, brüt aylığından 1/30 – 1/8 aralığında kesinti yapılmaktadır.
  • Memur hakkında verilen “aylıktan kesme” cezasının aylıktan kesme cezası şeklinde uygulandığı durumlarda, memurun brüt aylığından 1/30 – 1/8 aralığında kesinti yapılmaktadır.
  • Memur hakkında verilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasının bir alt ceza şeklinde uygulandığı durumlarda, memur hakkında aylıktan kesme cezası uygulamasına gidileceğinden, brüt aylığından 1/30 – 1/8 aralığında kesinti yapılmaktadır.
  • Kazanılmış hak aylık seviyesi 1/4 olan memur hakkında verilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasının “kademe ilerlemesinin durdurulması” şeklinde uygulandığı durumlarda, memurun brüt aylığından 1/4 – 1/2 aralığında kesinti yapılmaktadır.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.