Memuriyette ilave derece/kademe kazandıran eğitimler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyete hangi derece/kademeden girileceğini öğrenim düzeylerine göre farklı şekillerde belirlerken, bazı eğitim, staj ve kursları görenlere ilave derece/kademe verilmesini de mümkün kılmıştır.

Memuriyette ilave derece/kademe kazandıran eğitimler:
a) 2 derece kazandıran eğitimler:
 • Emniyet hizmetleri sınıfında görev alanlardan ilkokul, ortaokul ve dengi okul mezunları
b)1 derece ve 1 kademe kazandıran Eğitimler:
 • Emniyet hizmetleri sınıfında görev alanlardan lise ve dengi okul mezunları (lise mezununun giriş derece ve kademesi esas alınarak)
c) 1 derece kazandıran eğitimler:
 • Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden;   -Tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ve benzeri sağlık bilimleri lisans mezunları   -Biyolog unvanına sahip akademik personel

  -Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatı kazandıran eğitimler

  -Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları

  -İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları

  -Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları

 • Tıpta uzmanlık belgesi alanlar
 • Üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlar
 • Ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan mesleki kursları bitirenlerden;   -2 yıl ve daha uzun süreli eğitim görenler
 • Teknik hizmetler sınıfında görev almaları halinde;   -Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci ve matematiksel iktisatçılar   -Fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri uzmanlık yüksek okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri

  -Şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı

  -Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları

  -Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları

  -Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları

  -Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi veya klasik arkeoloji anabilim dalı mezunları

 • Emniyet hizmetleri sınıfında görev alanlardan yükseköğrenim mezunları
 • Orman Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Başmemuru, Gümrük Muhafaza Memur ve Gümrük Muhafaza Amirlerinden yükseköğrenim mezunu olmayanlar
d) 2 kademe kazandıran eğitimler:
 • Üniversite doçentliği unvanını üniversite dışında kazananlar
 • Avukatlık stajını açıkta yapanlar

e) 1 kademe kazandıran eğitimler:

 • Yükseköğrenim üstü master derecesi alanlar
 • Yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlar
 • Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenler (bu Kurum kapandı)(her yıl için 1 kademe (2 kademeyi geçemez))
 • Avukatlık stajını memuriyette yapanlar (uygulama imkânı bulunmuyor)
 • Lise ve dengi okul mezunu memurlardan, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen ve kurumları tarafından düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kursunu tamamlayanlar
 • Ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan mesleki kursları bitirenlerden;   -1 yıl süreli eğitim görenler
 • Ortaokul ve dengi okulların veya lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olan her yılı için (hazırlık sınıfı dahil)

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.