Kamu çalışanının eşi ve çocuğunun yaptığı işlerde bildirim yapma yükümlülüğü

Devlet memurunun, eşinin ve/veya reşit olmayan ya da mahcur olan çocuklarının yapacakları bazı faaliyetleri kurumuna bildirmesi gerekiyor.

Kanundaki düzenlemeye göre, eşi ve/veya çocuğu;

**Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmayı gerektirecek bir faaliyette  bulunduğunda,

**Ticaret veya sanayi müesseselerinde görev aldığında,

**Ticari mümessil veya ticari vekil olduğunda,

**Ortağı olduğu limitet veya anonim şirketin yönetim veya denetimde görev aldığında, bu şirketin personeli sayılacak bir görev aldığında veya bu şirketin kanuni temsilcisi olduğunda,

**Ortağı olduğu kooperatif şirketin (üyesi olduğu yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifi hariç) yönetim veya denetimde görev aldığında, bu şirketin personeli sayılacak bir görev aldığında veya bu şirketin kanuni temsilcisi olduğunda,

**Kollektif şirket ortağı olduğunda,

**Komandit şirkette komandite (sınırsız sorumlu) ortak olduğunda,

**Adi şirket kurduğunda veya böyle bir şirkete ortak olduğunda,

**Meslekî faaliyet veya serbest meslek yürütmek üzere ofis, büro, muayenehane veya benzeri yerler açtığında,

**Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ya da kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşuna ait herhangi bir işyerinde veya bir vakıf üniversitesinde çalıştığında

ilgili memurun 15 gün içerisinde bu durumu kurumuna yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.

Ancak, eş ve/veya kapsamdaki çocuğunun kısa süreli çalışmaları ile öğrencisi oldukları okulların tatil dönemlerindeki çalışmalarının memur tarafından kurumuna bildirilmesi gerekmiyor.

Bildirimde bulunma ve bildirimde bulunmamanın müeyyidesi

Memurun eşi veya reşit olmayan ya da mahcur olan çocuğu yukarıda sayılan faaliyetlerde (süreklilik gösteren faaliyetlerde) bulunduğunda, ilgili memur için bildirim yükümlülüğü doğmaktadır.

Memur, bildirim yükümlülüğünün doğmasından itibaren 15 gün içerisinde, yazılı bildirimde bulunmak suretiyle eşinin ve/veya çocuğunun yukarıda sayılan kapsamdaki faaliyetlerini kurumuna iletir.

Bildirimde bulunma yükümlülüğü doğmuş olmasına rağmen, bu yükümlülüğünü 15 gün içerisinde yerine getirmeyen memur hakkında, 657 sayılı Kanunun 125/B-b maddesinde yer bulan “Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” fiilini işlediği gerekçesiyle disiplin işlemleri başlatılması gerekecektir.

Yapılacak soruşturma neticesinde söz konusu fiili işlediği anlaşılan memur hakkında KINAMA cezası verilmesi gerekecektir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir