Uzman olan uzman yardımcısının maaşı ne kadar artar?

Kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavı sonucuna göre çeşitli unvanlardaki “Uzman Yardımcısı” kadrolarında görev alanlar, yeterlik sınavı neticesinde ilgili “Uzman” kadrolarına atandıklarında, aylık maaşları da artmaktadır.

Mesleğe özel bir yarışma sınavıyla alınıp belli bir yetiştirme süresi sonunda yeterli sınavına tabi tutulmak suretiyle ilgili kadrolara atanan ve kariyer meslek personeli olarak da bilinen Devlet memurlarının bulundukları “Uzman Yardımcısı”  ve “Uzman” kadrolarının unvanları kurumlara ve görevlerine göre farklılık göstermektedir.

Öte yandan, söz konusu “Uzman Yardımcısı”  ve “Uzman” kadrolarında görev yapanların aylık maaşları, bazılarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri esas alınarak ve bazılarına ise 375 sayılı KHK kapsamında ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak ödenmektedir.

Ayrıca, yeterlik sınavı sonucunda ilgili Uzman Yardımcısı kadrosundan Uzman kadrosuna atananların aylık maaşları artarken aynı zamanda haklarında ilave 1 derece yükselmesi de uygulanmaktadır.

Bunların yanı sıra, Uzman Yardımcısı kadrosundan Uzman kadrosuna atanmanın aylık net maaşta yarattığı artışın miktarı, ilgililerin bulunduğu kariyer mesleğin unvanına göre değişebilmektedir.

Aşağıdaki tabloda, kariyer meslek personeli olarak görev yapılan unvanlarda, Uzman Yardımcılığından Uzmanlığa geçişte aylık net maaşın ne kadar artacağı bilgisi yer almaktadır.

Tabloda yer alan maaş farkları hesaplanırken, 2018 yılının ikinci yarısında geçerli olan veriler ve %15 oranında gelir vergisi uygulanmıştır. Ayrıca, ilgili personelin memuriyete 9/1’den başlamış olduğu ve Devlet memurlarına 15 Ocak 2016 tarihi itibariyle verilmiş olan ilave 1 dereceden de Uzman Yardımcılığı döneminde yararlandıkları varsayılmıştır.

Uzman Yardımcılığından Uzmanlığa geçişte net maaş,

  • Mali Hizmetler Uzmanlığında(merkez sayılmayan) 460 TL,
  • İl İstihdam Uzmanlığında 460 TL,
  • İl Planlama Uzmanlığında 465 TL,
  • İl Göç Uzmanlığında 465 TL,
  • Gelir uzmanlığında 472 TL,
  • Defterdarlık uzmanlığında 476 TL,
  • Mali Hizmetler Uzmanlığında(merkez personeli sayılan) 857 TL,
  • Diğer Kariyer Uzmanlıklarında(merkez personeli sayılan) 961 TL,

artış göstermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir