Kamu çalışanı ve emeklisinin muayene katılım bedeli

İlaç ve muayene katılım bedelleri, çalışanlar tarafından eczaneye (özel sağlık kuruluşlarındaki muayene katılım bedelini ilgili sağlık kuruluşuna) ödenirken, emekli dul ve yetimlerin de aylıklarından kesilmektedir.

ÇALIŞANLAR

Çalışanlar ve sağlık sigortası kapsamında olan diğer kişiler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler için ödenecek muayene ve ilaç katılım bedellerinin güncel tutarları şöyle:

Çalışanların muayene katılım bedeli

**“Birinci basamak” sağlık kuruluşlarındaki muayeneler (hekim ve diş hekimi) için, ilgililerden muayene katılım bedeli alınmıyor.

Ancak, “birinci basamak” sağlık kuruluşunda muayene olduktan sonra 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmeti sunucusuna başvurulması durumunda, başvurulan sağlık hizmeti sunucusu için belirlenen muayene katılım bedeli, 5 TL artırımlı olacak şekilde eczanelerce ilgililerden tahsil ediliyor.

**“İkinci basamak” resmi sağlık kuruluşlarındaki her muayene (hekim ve diş hekimi) için, reçete ile eczaneye ilk gidişte ilgililer tarafından eczaneye 6 TL muayene katılım payı ödeniyor.

**Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki her muayene (hekim ve diş hekimi) için, reçete ile eczaneye ilk gidişte ilgililer tarafından eczaneye 7 TL muayene katılım payı ödeniyor.

**Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularındaki her muayene (hekim ve diş hekimi) için, reçete ile eczaneye ilk gidişte ilgililer tarafından eczaneye 8 TL muayene katılım payı ödeniyor.

**Özel sağlık kuruluşlarındaki her muayene (hekim/diş hekimi) için, 15 TL muayene katılım payı ilgililer tarafından sağlık kuruluşuna ödeniyor.

Çalışanların ilaç katılım bedeli

Muayene sonrası düzenlenen reçetelerde belirtilen ve bedelleri SGK tarafından karşılanan ilaçların bedelinin %20’si ilgililer tarafından eczaneye ödeniyor.

Ayrıca, bir reçetede yazan ilaçlardan;

-3 kutuya kadar (üç kutu dahil) alınan ilaçlar için ilgililer tarafından eczaneye 3 TL ödeniyor.

-3 kutuya ilave olarak alınan her bir kutu ilaç için ilgililer tarafından eczaneye 1 TL ödeniyor.

-Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla, “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar” kapsamındaki ilaçlar için ilgililerden katılım payı alınmıyor ve bu ilaçlar kutu hesabına katılmıyor.

EMEKLİLER İLE DUL VE YETİMLERİ

Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ödenecek muayene ve ilaç katılım bedellerinin güncel tutarları şöyle:

Emekliler ile dul ve yetimlerinin muayene katılım bedeli

**“Birinci basamak” sağlık kuruluşlarındaki muayeneler (hekim ve diş hekimi) için, muayene katılım bedeli alınmıyor.

Ancak, “birinci basamak” sağlık kuruluşunda muayene olduktan sonra 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmeti sunucusuna başvurulması durumunda, başvurulan sağlık hizmeti sunucusu için belirlenen muayene katılım bedeli, 5 TL artırımlı olacak şekilde ilgililerin aylıklarından kesiliyor.

**“İkinci basamak” resmi sağlık kuruluşlarındaki her muayene (hekim/diş hekimi) için, ilgililerin aylıklarından 6 TL muayene katılım bedeli kesiliyor.

**Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki her muayene (hekim/diş hekimi) için, ilgililerin aylıklarından 7 TL muayene katılım bedeli kesiliyor.

**Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularındaki her muayene (hekim/diş hekimi) için, ilgililerin aylıklarından 8 TL muayene katılım bedeli kesiliyor.

**Özel sağlık kuruluşlarındaki her muayene (hekim/diş hekimi) için, ilgililerin aylıklarından 15 TL muayene katılım bedeli kesiliyor.

Emekliler ile dul ve yetimlerinin ilaç katılım bedeli

Muayene sonrası düzenlenen reçetelerde belirtilen ve bedelleri SGK tarafından karşılanan ilaçların bedelinin %10’u ilgililerin aylıklarından kesiliyor.

Ayrıca, bir reçetede yazan ilaçlardan;

-3 kutuya kadar (üç kutu dahil) alınan ilaçlar için aylıklardan 3 TL kesiliyor.

-3 kutuya ilave olarak alınan her bir kutu ilaç için aylıklardan 1 TL kesiliyor.

-Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla, “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar” kapsamındaki ilaçlar için aylıklardan katılım payı kesilmiyor ve bu ilaçlar kutu hesabında dikkate alınmıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir