Merkezi sayılan uzman ile taşrada görevli uzman arasındaki maaş farkı

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bazı kadro unvanlarında görev yapan Devlet memurları hakkındaki ücret uygulaması, merkez teşkilatı personeli sayılıp sayılmama durumlarına göre değişiyor.

Kurumlarının merkez teşkilatlarına dahil olup olmama durumlarına göre ücretleri farklı belirlenen Devlet memurları arasında, Mali Hizmetler Uzmanı ile Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrolarında görev yapanlar da yer almaktadır.

Mali Hizmetler Uzmanları hakkında uygulanan ücret sistemi

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali hizmetler birimlerinde çalıştırılmak üzere Mali Hizmetler Uzmanı ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolarda istihdam edilenler hakkında, çalıştıkları birimin merkez teşkilatı olmasına veya olmamasına göre farklı ücret sistemi uygulanmaktadır.

Merkez teşkilatı personeli sayılan Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri “ücret ve tazminat göstergeleri” esas alınarak hesaplanırken, merkez teşkilatı personeli sayılmayanların aylık ücretleri ise 657 sayılı Kanunda belirtilen unsurlar ve ek ödemeye ilişkin düzenlemeler çerçevesinde ödenmektedir.

Bu durum, ek göstergeleri ile derece/kademeleri ve hizmet süreleri aynı olan Mali Hizmetler Uzmanlarının aynı miktarda maaş alamaması sonucunu doğurmaktadır. Aylık net maaş miktarları arasındaki fark bazı derecelerde 923 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Öte yandan, Mali Hizmetler Uzmanları hakkında merkez teşkilatı personeli olup olmamalarına göre farklı ücret sistemi uygulanması, emeklilik haklarını (emeklilik hakları aynı) etkilememektedir.

Bu çerçevede, Mali Hizmetler Uzmanı ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrolarında görev yapanların, merkez teşkilatı personeli sayılıp sayılmamalarına göre aralarında oluşan maaş farkı konusunda bilgi vermesi bakımından hazırlanan tablo aşağıdadır.

Mali Hizmetler Uzmanı ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı maaşı

(2017 yılının ilk altı ayında ve %15 gelir vergisi diliminde)

D/K Hizmet Yılı Aylık Net Maaş
Merkez personeli sayılan Merkez personeli sayılmayan Fark
1/4 25 4.921 TL 4.024 TL 897 TL
1/4 24 4.922 TL 4.023 TL 899 TL
1/4 23 4.922 TL 4.022 TL 900 TL
1/4 22 4.922 TL 4.020 TL 902 TL
1/4 21 4.923 TL 4.019 TL 904 TL
1/3 20 4.924 TL 4.014 TL 910 TL
1/2 19 4.925 TL 4.008 TL 917 TL
1/1 18 4.926 TL 4.003 TL 923 TL
2/3 17 4.761 TL 3.994 TL 767 TL
2/2 16 4.762 TL 3.989 TL 773 TL
2/1 15 4.763 TL 3.984 TL 779 TL
3/3 14 4.599 TL 3.862 TL 737 TL
3/2 13 4.600 TL 3.857 TL 743 TL
3/1 12 4.601 TL 3.853 TL 748 TL
4/3 11 4.437 TL 3.842 TL 595 TL
4/2 10 4.438 TL 3.839 TL 599 TL
4/1 9 4.439 TL 3.835 TL 604 TL
5/3 8 4.312 TL 3.712 TL 600 TL
5/2 7 4.313 TL 3.708 TL 605 TL
5/1 6 4.313 TL 3.705 TL 608 TL
6/3 5 4.156 TL 3.695 TL 461 TL
6/2 4 4.157 TL 3.692 TL 465 TL
6/1 3 4.157 TL 3.688 TL 469 TL
8/3 2 3.459 TL 3.314 TL 145 TL
8/2 1 3.459 TL 3.311 TL 148 TL
9/2 1 3.460 TL 3.308 TL 152 TL
9/1 0 3.460 TL 3.306 TL 154 TL

NOT:

*9/1, 9/2, 8/2 ve 8/3 seviyelerindeki hesaplamalar, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı maaşına ilişkindir.

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Hizmet yıllarına karşılık gösterine derece/kademeler farklılık gösterebilir.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir