Kamu Çalışanlarından Hangileri Geçici Görevle Bulundukları Kurumlardaki İlave Ücretlerden Yararlanır?

İlgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen kamu görevlilerinden bazıları, geçici olarak bulundukları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanabiliyor.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; başka kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlilerinden hangilerinin, vekâleten veya geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanabileceğini belirlemiştir.

375 saylı KHK’da yer alan düzenlemeye göre;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8’inci maddesi kapsamında en çok ay süre ile başka kurumlarda görevlendirilen personel,

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38, 40 ve 41’inci maddeleri kapsamında, diğer yükseköğretim kurumlarında ve başka kamu kurumlarında görevlendirilen akademik personel,

-TBMM İdari Teşkilatı Kanununa göre Mecliste görevlendirilen diğer kurumların personeli,

-Güvenlik görevlileri,

-Sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,

-Sağlık personel

başka kurumlarda vekaleten ya da geçici görevlendirme suretiyle bulunduklarında, vekâleten veya geçici görevle bulundukları kurum personelinin (maaş unsurları dışında) ilave olarak yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden de (vekalet veya ikinci görev kapsamında yapılan ödemeler dışında) yararlanabilirler.

Bu sayılanlar dışında kalan kamu görevlileri ise, vekâleten veya geçici görevle bulundukları kurumların personelinin (maaş unsurları dışında) ilave olarak yararlandıkları tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden de yararlanamazlar.

(memurunyeri)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir