Kamu çalışanı bir yılda en fazla ne kadar geçici görev gündeliği alabilir?

Geçici görevlendirme kapsamında memuriyet mahalli dışına gönderilen Devlet memurlarına geçici görev gündeliği ödenebilecek süre ve yapılacak ödemenin miktarı bazı sınırlamalara tabidir.

Devlet memurlarına, geçici görevle (belli bir görevin yapılması, memurun mesleki bilgisinin artırmaya yönelik kurs veya okul eğitimi, seminer veya toplantıya katılma gibi nedenlerle) memuriyet mahalli dışına gönderildiklerinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre geçici görev harcırahı ödenmektedir.

Ancak, geçici görev harcırahı olarak ödenen gündelikten, bazı memurlar geçici görev süresince yararlanırken, bazı memurlar ise belli sürelerle yararlanabilmektedir.

Güncel Gündelik miktarları için tıklayınız …

Gündelik ödemesinde süre sınırlaması olan geçici görevlendirmeler

Görev mahalli dışına geçici bir görevin gördürülmesi amacıyla gönderilenlere, geçici görev yerine varışlarından itibaren geçici görev gündeliği de ödenmekle birlikte, bu gündeliğin ödenebileceği süre ve miktarı konusunda, görevlendirmenin yurtiçi veya yurtdışı olma durumuna göre değişen bazı sınırlamalar söz konusudur.

*Yurtiçinde geçici görev

Geçici görevlendirme nedeniyle bir yıl içinde;  aynı yerde, aynı iş için ve aynı kişiye en çok 180 gün için gündelik ödenebiliyor.

Gündelik ödenebilecek olan bu 180 günlük sürenin ilk 90 gününde tam gündelik, sonraki 90 gününde ise 2/3 oranında gündelik ödeniyor. Geçici görev yerinin veya geçici göreve konu işin değişmesi durumunda ise, 180 ve ilk 90 günlük süreler yeniden başlatılıyor.

*Yurtdışında geçici görev

Yurtdışı geçici görevlendirmelerde, geçici görevin ilk 180 gününde tam gündelik, sonraki günlerde ise 2/3 oranında yurt dışı geçici görev gündeliği ödeniyor.

Gündelik ödenmesinde süre sınırlaması olmayan geçici görevlendirmeler

Memuriyet mahalli dışına geçici görevle gönderilenlerden bazılarına, süre ve tutar sınırlaması olmaksızın, geçici görev süresince gündelik ödenmektedir.

Konuya ilişkin belirlemeye göre;

**Ülke, bölge veya il düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip olan personele; teftiş, denetim veya inceleme amacıyla geçici olarak görevlendirildikleri süreler için,

**Etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde fiilen çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu olan diğer personele, bu amaçla geçici olarak görevlendirildikleri süreler için,

**Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlara, bu amaçla geçici olarak görevlendirildikleri süreler için

geçici görev gündeliği (arazide çalışanlar için tazminat) ödenmesinde, herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir