Kamu çalışanının maaş hesabında matrahlar

Kamu çalışanlarının maaş hesaplaması yapılırken, bazı matrahlar esas alınmak suretiyle brüt maaştan kesintiler yapılmaktadır.

Maaş hesabında; aylık gelir vergisi matrahı, toplam gelir vergisi matrahı, damga vergisi matrahı, emekli keseneği matrahı ve prime esas kazanç (matrahı) gibi unsurlar da kullanılmakta ve bu matrahların miktarının artması, brüt maaştan yapılacak kesintilerin miktarının da artması ve net maaş miktarının düşmesi sonucunu doğurabilmektedir.

Aylık gelir vergisi matrahı

Memurun aylık maaşını oluşturan unsurlardan gelir vergisine tabi olanların miktarının toplamıdır. Bu matrah esas alınarak, memurun brüt maaşı üzerinden kesilecek gelir vergisinin (bulunulan gelir vergisi dilimine göre %15, %20 veya %27 oranında kesinti yapılarak) miktarı hesaplanmaktadır.

Toplam gelir vergisi matrahı

Memurun, içinde bulunulan yılda elde ettiği gelirlerin gelir vergisi matrahına dahil olan kısımlarının toplamıdır. Bu matrah, memurun aylık gelir vergisi matrahı üzerinden yapılacak kesinti oranının (%15, %20 veya %27) belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Damga vergisi matrahı

Memurun aylık maaşını oluşturan unsurlardan damga vergisine tabi olanların miktarının toplamıdır. Bu matrah, memurun maaşından kesilen binde 759 oranındaki damga vergisinin, yüzde 3 oranındaki bireysel emeklilik sigortası priminin ve sendika aidatının miktarının hesaplanmasında esas alınmaktadır.

Emekli keseneği matrahı

Memurun aylık maaşını oluşturan unsurlardan emekli keseneğine tabi olanların miktarının toplamıdır. 1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı iştirakçisi olan memurların maaşından kesilen yüzde 16 oranındaki emekli sandığı şahıs kesintisi miktarının hesaplanmasında esas alınmaktadır.

Prime esas kazanç (matrahı)

Memurun aylık maaşını oluşturan unsurlardan prime esas alınanların miktarının toplamıdır. 1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunmayan memurların maaşından kesilen toplam yüzde 14 oranındaki SGK prime şahıs kesintisi miktarının hesaplanmasında esas alınmaktadır.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir